European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Seaweed based market applications

Opis projektu

Zwiększanie biomasy w miejscu, w którym zaczyna się życie

Istnieje naturalne rozwiązanie dla złagodzenia zmiany klimatu – są nim wodorosty. Będące cennym, a zarazem niedostatecznie eksploatowanym zasobem pochodzącym z oceanów, w których zaczęło się całe życie, wodorosty charakteryzują się dużym potencjałem w wielu zastosowaniach. Przemysł europejski związany z ich eksploatacją jest obecnie w powijakach i wymaga znacznego rozwoju, by stać się opłacalnym. Finansowany przez UE projekt SeaMark będzie wykorzystywał nowe technologie hodowlane oparte na genetyce w ramach rozwoju upraw wodorostów morskich w celu zwiększenia ilości dostępnej biomasy. Celem jest zwiększenie skali upraw oceanicznych opartych na modelu obiegu zamkniętego, a także lądowych zintegrowanych systemów akwakultury wielotroficznej, jak i opracowanie nowych metod przetwarzania, takich jak fermentacja i bioprzetwórstwo. Dzięki temu system żywnościowy stanie się bardziej odporny, co pomoże w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Cel

Seaweed is a valuable and underutilised resource that has large potential for exploitation in a variety of markets. Seaweed cultivation is a natural solution for mitigating climate change. The European seaweed industry remains in its infancy and requires significant growth in order to become commercially viable. Seamark will utilise recent ground-breaking selective breeding technologies within EU seaweed crop genetics to increase biomass yield.
SeaMark aims to upscale circular ocean seaweed cultivation and land-based integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) systems and develop novel processing methods involving fermentation and biotransformation into twelve innovative seaweed-based products. The entire value chain will be analysed for techno-economic feasibility and socio-economic impact. SeaMark will also identify and quantify ecosystem services provided by seaweed cultivation. This will feed into a strategic development plan for upscaling seaweed production, and addressing the carrying capacity of seaweed cultivation in Europe. Due to the need to build more resilient food systems and decrease reliance on fossil-based products, it is necessary to grow the blue bio-economy through seaweed cultivation and product innovation. SeaMark will help fulfil the United Nations Sustainable Development Goals (3, 8, 9, 12, 13 & 14) by developing this industry and, simultaneously, providing a positive impact on people and the planet.

Koordynator

SPF OCEAN RAINFOREST
Wkład UE netto
€ 1 040 281,50
Adres
MJOLKARGOTA 20
180 KALDBAK
Wyspy Owcze

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 801 992,50

Uczestnicy (23)

Partnerzy (1)