Skip to main content
European Commission logo print header

Biobased and social innovation to revitalise European local communities

Opis projektu

Tworzenie podejścia opartego na uczestnictwie i włączeniu społecznym

Priorytetowym celem społeczeństw w całej Europie jest stworzenie zasobooszczędnego systemu produkcji i konsumpcji bioproduktów o obiegu zamkniętym. W ramach finansowanego przez UE projektu BIOLOC wybranych zostanie 12 krajów UE, które zademonstrują swój potencjał w zakresie wdrażania opartej na biologii gospodarki o obiegu zamkniętym. W szczególności projekt przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej i ożywienia lokalnych gospodarek przy użyciu zaawansowanych modeli biznesowych sprzyjających włączeniu społecznemu. Zespół BIOLOC podejmie wyzwania nietechniczne z perspektywy rozwoju lokalnego, aby rozwinąć odpowiednie koncepcje i rozwiązania. Będzie to nie tylko sprzyjać podejściu partycypacyjnemu i integracyjnemu, ale także pozwoli opracować odporne, innowacyjne działania w zakresie biopaliw, otwarte na wkład grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej lub marginalizowanych.

Cel

The aim of BIOLOC is to advance the role and impact of biobased and social innovation to revitalise European local communities to accelerate the all-inclusive transition to a resource-efficient and circular biobased production and consumption system. BIOLOC will blend methodological work with circumstantial actions focused in 12 European regions (IT, NL, ES, DE, GR, BG, SK, SL, HR, HU, RO, CZ) that have been selected based on their circular biobased economy (CBE) deployment potentials. BIOLOC identified the following specific objectives as most urgent and attainable through an envisaged set of CSA-actions: i) to raise awareness; ii) to revitalise local economies; iii) to advance inclusive business models; iv) to increase opportunities; v) to valorise knowledge and enhance capacities, and vi) to sustain innovation ecosystems. BIOLOC will address these non-technical challenges from the perspective of local development to elaborate on concepts and solutions that will favour a positive cascading effect on communities by fostering a participatory and inclusive approach to developing resilient innovative biobased activities open to the contribution of socially disadvantaged or marginalized groups. BIOLOC will prompt and drive the establishment of permanent public-private multi-stakeholder communities-of-practice/deployment HUBS that will pioneer social trialogue on an innovative and inclusive CBE as a leveraging factor for sustainable and resilient local development in the broader context of the New Green Deal. The extensive awareness-raising and outreach activities that will address the wider population, including the socially disadvantaged/ marginalized groups, will allow bringing an ancillary contribution to the expected impact of more informed and engaged stakeholders and end-users, including primary producers and consumers.

Koordynator

INCE INIZIATIVA CENTRO EUROPEA - SEGRETARIATO ESECUTIVO
Wkład UE netto
€ 428 750,00
Adres
Via Genova 9
34121 Trieste
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Friuli-Venezia Giulia Trieste
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 428 750,00

Uczestnicy (16)