European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Neo-authoritarianisms in Europe and the liberal democratic response

Opis projektu

Zwiększanie odporności liberalnej demokracji

Demokracje są narażone na coraz większe niebezpieczeństwa wynikające z rosnącej popularyzacji przeciwnych poglądów politycznych. Wzmocnienie i zwiększenie stabilności demokracji wymaga jednak zrozumienia wyzwań, jakim stawia czoła. Finansowany przez UE projekt AUTHLIB będzie badał odmiany neoautorytarnych, nieliberalnych ideologii w Europie, zwłaszcza w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Francji, Włoszech, Austrii i Zjednoczonym Królestwie. Skupi się na historycznych, społecznych i psychologicznych przyczynach, zapleczu organizacyjnym i implikacjach politycznych. W tym celu badacze skupieni wokół projektu AUTHLIB przeprowadzą eksperymenty laboratoryjne oraz badania ankietowe, zapoznają się z danymi tekstowymi oraz informacjami w mediach społecznościowych, a także przeprowadzą badania z udziałem ekspertów i obywateli, aby przeanalizować różne konfiguracje ideologiczne. Wyniki dostarczą decydentom informacji, których potrzebują w celu zwiększania poparcia dla liberalnej demokracji.

Cel

To protect the future of liberal democracy in Europe, we must first understand its challengers. AUTHLIB is a multidisciplinary project that aims to explore the varieties of neo-authoritarian, illiberal ideologies in Europe, their social, psychological and historical causes, their organisational background and their political implications. The study aims to capture the dynamics of ideological change in the European Union as a whole, but it will particularly focus on Poland, France, Italy, Hungary, Czechia, the United Kingdom and Austria.
We will map ideological configurations by analysing textual data and social media, and by organising surveys of citizens and experts. The mapping of ideological structures will be complemented by a study of emotional triggers and rhetorical strategies pursued by illiberal actors. The contemporary ideological configurations of illiberalism will be embedded within their historical-cultural context, and the study of ideas and preferences will be supplemented by investigation of illiberalism in power, and the co-operation of illiberal political actors. To develop interventions that effectively target these new challenges, AUTHLIB will define the normative limits for actions that democracies may take in their own defence. In order to identify the mechanisms behind the support of illiberalism, and the susceptibility of citizens towards changing their attitudes, we will conduct laboratory and online panel-based survey experiments.
Finally, in order to observe how ideological and emotional stimuli work in co-operative settings, we will set up deliberative fora, involving both ordinary citizens, ideological opponents, and individuals responsible for educating future generations and operating the intricate procedures of liberal democracy.
The research will provide policy-makers with a comprehensive toolbox to improve support for liberal democracy.

Koordynator

KOZEP-EUROPAI EGYETEM
Wkład UE netto
€ 525 300,00
Adres
NADOR UTCA 9
1051 Budapest
Węgry

Zobacz na mapie

Region
Közép-Magyarország Budapest Budapest
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 770 687,50

Uczestnicy (7)

Partnerzy (1)