Skip to main content
European Commission logo print header

INcrease Corporate political responsibility and Accountability (INCA)

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na wpływ mediów społecznościowych na demokrację

Europejskie demokracje i instytucje korzystają z platform mediów społecznościowych, aby utrzymywać kontakt z obywatelami i wpływać na opinię publiczną. Ale gdy chodzi o media społecznościowe, istnieje też druga strona medalu. Giganci technologiczni, jak na przykład Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft, wkroczyli w świat polityki i mogą także być mediami opiniotwórczymi. Pytanie brzmi, czy są oni na tyle potężni, by zmienić poglądy polityczne danej osoby. Zespół finansowanego przez UE projektu INCA zbada sposoby utrzymania zaufania do instytucji oraz nowe modele zarządzania, które mogą konkurować z rozwojem platform. Określi też sposoby, w jakie te platformy wpływają na ludzi, by wierzyli w coś innego, oraz zbada sposoby szerzenia uczciwości i zapobiegania cyfrowym zakłóceniom.

Cel

INCA project investigates the impact that so-called digital platforms have on European democracies and institutions. Indeed, while promoting economic growth and labour transformations, these platforms pose challenges to policymakers and citizens in relation to people’ participation in decision-making processes, wealth inequalities and erosion of trust into public institutions. In particular, so-called GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple and Microsoft) are becoming more and more infrastructures for opinion-making, labour organization and political debate. Their increasing power in shaping and influencing such issues through lobbying, industrial relations and cultural impact opened up a wide debate on the way to deal with these transformations. While European societies grew up based on liberal democracies and institutions with their capacity to sustain a coordinated market economy, today their role seems to be reduced because of the difficulties to regulate platforms’ corporate power that spread through politics, economy and culture.
INCA aims to
• define forms to sustain trust in institutions and new models of governance capable to combine the growth of platforms with social inclusion and citizens participation in decision making processes;
• stimulate alternative business models and industrial relations so to make GAFAM and platforms accountable to social fairness while preserving their innovation;
• to clarify the way GAFAM influence European citizens opinion conditioning democratic processes.
Exploring the socio-historical roots behind platforms growth and the erosion of a coordinated market economy, collecting solid data on GAFAM lobbying, industrial relations and opinion-making, and producing participatory actions for the empowerment of democratic processes and citizens’ engagement, INCA contributes to instil greater democratic accountability and inclusion in economic processes prompted by digital transformations.

æ

Koordynator

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
Wkład UE netto
€ 643 777,50
Adres
Via zamboni 33
40126 Bologna
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Bologna
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (10)

Partnerzy (1)