European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

3D-printed boNes and Tendon-inspired Hierarchical Electrospun Scaffolds strategies to enhance the Enthesis regeneration via Stem cells

Opis projektu

Nowe protezy biomimetyczne

Przyczep ścięgnisty jest tkanką łączną pomiędzy ścięgnem lub więzadłem a kością, której unikalną strukturę trudno jest odtworzyć w protetyce. Zespół finansowanego w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie” projektu 3NTHESES proponuje stworzenie nowego rusztowania, które imituje morfologię i właściwości mechaniczne tkanki przyczepu ścięgnistego, kości i ścięgna. Naukowcy opracują innowacyjne podejście oparte na obróbce przyrostowej, wykorzystując do produkcji rusztowań szczegółowe informacje morfologiczne i mechaniczne na temat tkanek rodzimych. Na uzyskanych w ten sposób rusztowaniach przeprowadzony zostanie posiew komórkami macierzystymi, po czym poddane zostaną testom biologicznym i biomechanicznym.

Cel

3NTHESES will bring together innovative additive manufacturing (AM) and electrospinning (ES) biofabrication strategies, to produce a new generation of multi-layer hierarchical multi-material scaffolds (MLHMMS) able to faithfully mimic the multiscale morphology and the mechanical performances of the enthesis tissue. MLHMMS will be designed to drive the stem cells fate. Starting from the morphological study of an animal model, several imaging techniques will be used to acquire and measure all the morphological features of the tendon, the fibrocartilage and the bone tissue. The bone images will be used to produce bone-inspired AM mineralized scaffolds that will be directly printed on ES hierarchical nanofibrous tendon-inspired partially mineralized scaffolds, reproducing the whole enthesis. The mechanical performances of the MLHMMS will be compared with the natural tissue using mechanical tests matched with imaging strain analysis. The optimized MLHMMS, will be seeded with stem cells in comparative static and dynamic cultures in bioreactor following their proliferation, differentiation in tenocyte, fibrochondrocytes, osteocytes and the production of different biological markers, using imaging and biological characterizations. Finally, the cellularized constructs will be mechanically compared with the natural tissue using biomechanical tests. The applicant (Dr. Alberto Sensini) is a research fellow in biofabrication and biomechanics. He will apply the tendon-inspired ES hierarchical scaffold, developed during his Ph.D. and his imaging/biomechanical skills to enhance the biomimicry of these constructs. Moreover, thanks to the supervision, mentoring and training activities provided by the host organization (Maastricht University) on bone AM, stem cells cultures and biological characterizations, he will complete his interdisciplinary biofabrication expert profile.

Koordynator

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Wkład UE netto
€ 187 624,32
Adres
MINDERBROEDERSBERG 4
6200 MD Maastricht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych