Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Plastic Reprocessing for Organics and Synthetics using Plasma for Energy Redundancy/ Resources

Opis projektu

Depolimeryzacja tworzyw sztucznych wspomagana plazmą pozwala odzyskać składniki do produkcji chemikaliów i paliw

Fakt, że tworzywa sztuczne po użyciu nie rozkładają się w środowisku naturalnym, stanowi coraz większy problem w kontekście zdrowia ludzi i środowiska. Jak dotąd ich recykling polegał przede wszystkim na ponownym wytłaczaniu w celu uzyskania podobnych produktów oraz na mechanicznym przetwarzaniu w surowce wtórne lub produkty o podobnej strukturze chemicznej. W sektorze tym wciąż istnieją ogromne możliwości w zakresie odzysku substancji chemicznych i energii z odpadów plastikowych w celu wykorzystania odzyskanych składników do produkcji chemikaliów i paliw. Wymaga to zastosowania procesu zwanego depolimeryzacją. Jedną z metod rozkładu polimerów jest piroliza, która od kilkudziesięciu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy. Na jej możliwościach skupi się także wspierany w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt PROSPER, którego celem jest wykorzystanie plazmy do intensyfikacji procesu i opracowanie innowacyjnego, wspomaganego plazmą reaktora pirolizy ze złożem fontannowym, który umożliwi stworzenie w pełni zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych.

Cel

Our lives are materialistically and perhaps literally wrapped in plastic since its use in 1940s and expected consumption would increasingly be 720 million tons by 2040. In 2018, the European Commission (EU) and the EU Strategy for Plastics in the Circular Economy established the main goals for plastic design, manufacture, use, re-use, and end-of-life management by 2030. Nearly 10 % municipal solid waste is plastic out of which nearly 20 % is being landfilled causing geological and environmental instability. In spite of numerous methods for recycling of plastic waste, only primary recycling (re-extrusion) and secondary recycling (mechanical) are well-established. The most challenges are in the large scale implementation of tertiary recycling (chemical recovery) and quaternary recycling (energy recovery) of plastic waste. Further, converting plastic waste into building block molecules, fuels and energy remains a substantial challenge. For these reason, depolymerization of plastic via arc plasma gasification and pyrolysis has been the attractive choice for researchers and technology developers. Armenise et. al. shows the highest cluster of research on pyrolysis of plastic has happened worldwide in last 2 decades. Design of a pyrolysis reactor and the fixing up of the process parameters have been the key bottleneck for the success of the efficient pyrolysis of plastics. Fluidized/ spouted bed reactors are the top most choices for the plastic pyrolysis process. A plasma reactor has shown significant improvement in the process intensification the for the better heat treatment resulting highly desirable organic products such as H2, CO, CH4, C2H4, C2H2 and other smaller hydrocarbons as the renewable energy source. A new Plasma assisted Spouted Bed Pyrolysis Reactor (PSBPR) will be designed and tested for cost effective deployment in industrial use.

Koordynator

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Wkład UE netto
€ 181 152,96
Adres
BARRIO SARRIENA S N
48940 Leioa
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Bizkaia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych