European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Wellbeing and Employability for Youths with Psychosocial Disabilities through Digital Technologies

Opis projektu

Cyfrowe rozwiązanie wspierające młodzież z niepełnosprawnością psychospołeczną

Przeszło 1 na 10 osób na świecie cierpi na zaburzenia psychiczne, neurologiczne oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W uboższych krajach wiele osób cierpiących z powodu tych przypadłości nie ma dostępu do leczenia. W Kenii problem ten jest spotęgowany przez ograniczony dostęp do informacji i powszechną dyskryminację, w tym w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. To wszystko wpływa na dobrobyt i długość życia, w szczególności wśród młodych Kenijczyków. Finansowany przez UE projekt WAYSIDE zajmuje się tym problemem poprzez wspieranie grupy zadaniowej rządu kenijskiego, która w 2021 roku określiła te problemy mianem zagrożenia dla zdrowia publicznego. Poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych promujących dobre samopoczucie oraz zatrudnienie młodych Kenijczyków, badacze projektu WAYSIDE dążą do opracowania i pilotażowego wdrożenia ram wsparcia dla integracyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Cel

Psychosocial disability (PD) refers to ‘disabilities that arise from barriers to social participation experienced by people who have or who are perceived to have mental conditions or problems’ According to the World Health Organization, mental, neurological and substance use disorders (MNS) account for more than 10% of the global disease burden of disease and are responsible for 1 in 5 years lived with disability. The global loss of productivity on account of depression and anxiety is estimated to cost the global economy US$1 trillion each year.
In low- and middle- income countries, more than 75% of people with MNS receive no treatment at all for their disorder. In Kenya, unmet need for mental health services (MHS) is worse in young persons compared to adults. Further, poverty and adversities are causes and consequences of poor mental health and persons with PD experience discrimination in mental health service, employment, and social life that affect wellbeing and life expectancy. Mental health services in Kenya are sparse and elude most persons with PD. Access to available MHS is limited by lack of information about where and how to access it, and discriminatory delivery of services. In recognition of the dire need for inclusive mental health services, a recent interagency Government of Kenya Taskforce on Mental Health in 2021 declared mental ill-health in Kenyan society as a national public health emergency. Also, strengthening the Mental Health system is the fourth strategic objective of the Kenya Mental Health Action plan 2021-2025.
This project responds to this need (identified by GOK taskforce) and aligns with the WHO’s vision of a world where ‘all people achieve the highest standard of mental health and well-being’. The overall aim of this project is to develop and pilot a support framework for an inclusive mental health system using digital technologies to promote wellbeing, work, and employment for young persons with PD in Kenya.

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
Wkład UE netto
€ 281 970,72
Adres
BELFIELD
4 Dublin
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Eastern and Midland Dublin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)