European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Global assessment of grapevine microbiome function to promote sustainable vineyard management

Opis projektu

Określenie zrównoważonych funkcji globalnego mikrobiomu winorośli

Zrównoważony rozwój jest ważnym celem dla europejskiego przemysłu rolnego. Uprawa winorośli zajmuje duże obszary i stanowi ważne źródło dochodów dla lokalnych gospodarek. Biorąc pod uwagę wpływ intensywnego rolnictwa, musimy teraz pracować nad przywróceniem różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu, zwiększając jednocześnie marże hodowców. Projekt FUNVINE realizowany w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” ma dwa główne cele – pierwszym jest identyfikacja i zbadanie funkcjonalnego mikrobiomu korzeni i liści winorośli na świecie, z kolei drugim jest określenie możliwości mikrobiomu w zakresie przynoszenia korzyści hodowcom i siedliskom. Badacze skupieni wokół projektu FUNVINE wykażą, w jaki sposób mechanizmy mikrobiomu różnych odmian w różnych regionach oraz gradientach środowiskowych odpowiadają na wiele spośród największych wyzwań dla produktywnych i zrównoważonych systemów uprawy winorośli na całym świecie.

Cel

Vineyards are integral to supporting the ecology and economy for a sustainable society, as they cover a large portion of land worldwide, and represent an important source of income for local economies. The intensification of viticulture including the excessive use of plowing and agrochemicals has resulted in eroded and biologically impoverished vineyards with associated negative consequences for growers and the environment. Given these challenges, we must now work to restore sustainable biodiversity and ecosystem function while increasing the margin of benefits for growers. An important step in this process is to investigate the functional microbiome associated with grapevine roots and leaves because it controls key processes such as pathogenesis, symbiosis and nutrient cycling. To do so, a global collaborative research network has begun to identify the members of the grapevine microbiome (bacteria, fungi and micro-fauna); the proposed research project (FUNVINE) would complement microbial community analyses by simultaneously characterizing the microbial functional attributes of grapevines worldwide using advanced shotgun metagenomic approaches. FUNVINE will include two major research components to improve our knowledge to help achieve sustainability in vineyard management; 1) global-scale functional profiling of the grapevine microbiome, and 2) manipulative experimentation to identify the impacts of environmental change on grapevine-microbiome interactions. These research objectives will expand global knowledge of the microbial mechanisms that benefit or inhibit grapevines across environmental gradients, including under a major climate change-driven stressor -- drought. Overall, the FUNVINE project will reveal for the first time, the mechanisms of the grapevine microbiome across regions, environmental gradients, and grape varieties, thus providing answers to many of the greatest challenges to healthy, productive, and sustainable viticulture systems worldwide.

System finansowania

MSCA-PF - MSCA-PF

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 181 152,96
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)