European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

THE PLANT’S INTERNAL CELLULAR SENSING AND RESPONSE MEASURES TO MECHANICAL BREACH

Opis projektu

Analiza odpowiedzi komórek roślinnych na wywołane wewnętrznie uszkodzenia mechaniczne

Nicienie stanowią poważne zagrożenie dla światowych upraw żywności. Endopasożytnicze nicienie z rodzaju Globodera są grupą nicieni o szczególnym znaczeniu gospodarczym. Tworzą cysty na korzeniach roślin i uszkadzają tkanki przewodzące korzenia swoim syncytium, czyli wyspecjalizowaną strukturą żerową. Odpowiedź komórkowa roślin na uszkodzenia mechaniczne nie jest znana, co utrudnia opracowanie roślin odpornych na takie uszkodzenia. Przy wsparciu z działania „Maria Skłodowska-Curie” badacze z projektu PREENER przyjrzą się molekularnym odpowiedziom na urazy mechaniczne komórek otaczających tkanki naczyniowe. Urazy będą precyzyjnie wywoływane przy użyciu zaawansowanej technologii mikroskopowej i zaawansowanej technologicznie ablacji laserowej. Lepsze zrozumienie fizycznych barier roślin przyczyni się do rozwoju odpornych roślin.

Cel

Plant-parasitic nematodes are microscopic organisms with exceptionally broad host range that pose major challenge to global agriculture, generate a predicted loss of 12.3 percent, equivalent to $157 billion each year. The losses caused by nematodes are further enhanced when they form disease-complexes with other microbes. Endoparasitic cyst nematodes are one of two most devastating groups, infecting the roots of economically important plants. The nematodes are a persistent problem because they have evolved an ability to secrete specific proteins to exploit the host plant’s development and suppress defense responses triggered by the plant. They begin feeding only after developing a specialized feeding structure (syncytium) inside the host root, by selecting a single cell near the innermost nutrient-rich vascular tissues, causing cellular injury by passing through multiple layers of different cell files. The majority of previous research has been on syncytium formation as infection proceeds. However, it is unknown how plants respond at the cellular level to the mechanical damage caused by nematodes, which prevents the creation of resistant plants to minimize crop losses. In the proposed study, cells from two internal consecutive cell layers surrounding the vascular tissues will be studied for their molecular responses to mechanical injury. The control of lignin and suberin production, which function as physical barriers against invading pathogens, will be studied in particular. Advanced microscopic technology will be utilized to accurately produce mechanical damage in selected internal root cells using a cutting-edge method called laser ablation. It will offer a strong platform for the creation of resistance agricultural plants against plant parasitic nematodes in the long run. The project will use a variety of high-tech multidisciplinary approaches to provide a framework for researching plant physical barrier measures against invasive plant diseases.

Koordynator

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 222 727,68
Adres
ALMAS ALLE 8
750 07 Uppsala
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Östra Mellansverige Uppsala län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)