Skip to main content
European Commission logo print header

Optimizing KIWIfruit QUALIty through estimation of leaf stomatal conductance from sap flux density

Opis projektu

Optymalizacja nawadniania kiwi z wykorzystaniem fizjologicznych wskaźników stanu wody

Rośliny kiwi regulują swoje wewnętrzne zaopatrzenie w wodę. Przyjęły one fizjologiczną strategię utrzymywania potencjału wodnego liści, nawet w warunkach suszy, która nosi nazwę strategii izohydrycznej. Polega to na zamykaniu ich aparatów szparkowych, czyli maleńkich otworów w liściach, w celu ograniczenia utraty wody. Nawadnianie jest obecnie prowadzone empirycznie bez zrozumienia jego wpływu na plony i efektywność wykorzystania wody. Przewodnictwo szparkowe, miara stopnia otwarcia aparatów szparkowych, jest obiecującym wskaźnikiem stanu nawodnienia roślin. Przy wsparciu działań „Maria Skłodowska-Curie” badacze z projektu KIWIQUALI opracują model umożliwiający oszacowanie przewodnictwa szparkowego u kiwi w oparciu o pomiar przepływu soków. Pozwoli to usprawnić zarządzanie nawadnianiem i podnieść jakość owoców.

Cel

Most fruit crop irrigation scheduling is performed on empirical basis, with very little or no awareness of the consequences on yields and on water use efficiency. The main objective of this project is to obtain a model for the estimation of stomatal conductance through sap flux measurement in Actinidia, allowing assessment of plant’s water status and correct management of irrigation, while optimizing fruit quality. This goal will be reached through the following specific objectives: (i) to adjust models for estimation of leaf stomatal conductance of kiwifruit trees from measurements of sap flux density and atmospheric vapor pressure deficit; (ii) to understand which irrigation level optimizes fruit quality and productivity; (iii) to develop precision irrigation protocols based on stomatal conductance estimation. This project will lead to innovative results as it will (i) provide a model to estimate leaf stomatal conductance on an isohydric, drought sensible crop (kiwifruit) with high hydraulic conductance, allowing to understand the hydraulic limitations and physiological responses of one of the most water requiring crops; (ii) improve understanding on how a different plant water status and physiological performance at source level affects fruit yield and quality, and; (iii) provide a tool to optimize irrigation scheduling of Actinidia, based on estimated leaf stomatal conductance. While reaching these scientific objectives, Dr. Fernandes will acquire: (i) research skills by leading the project and being involved in the preparation of further proposal; (ii) teaching skills, by holding seminars and tutoring Master’s students; and (iii) networking skills, by participating at several meeting national and international working groups as well as through a strong interaction with stakeholders. The exploitation of results will be maximized by foreseen open access results and a wide range of dissemination and communication tools adapted to different target groups.

System finansowania

MSCA-PF - MSCA-PF
æ

Koordynator

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
Wkład UE netto
€ 172 750,08
Adres
Via zamboni 33
40126 Bologna
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Bologna
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Partnerzy (2)