European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

TAckling Multiple forms of Malnutrition In Ethiopia amongst women of reproductive age and children under five

Opis projektu

Podejście uwzględniające płeć pomoże w walce z niedożywieniem w Etiopii

Etiopia charakteryzuje się jednym z najwyższych na świecie wskaźników niedożywienia, któremu towarzyszy coraz bardziej palący problem nadwagi i otyłości, w szczególności na obszarach miejskich. Pomimo wezwań do podjęcia interwencji dotyczących wszystkich form niedożywienia, wysiłki koncentrują się na walce z niedoborami żywności. W związku z powyższym finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt TAMMIE skupi się na wielu formach niedożywienia w Etiopii, koncentrując się na kobietach w wieku reprodukcyjnym i dzieciach do piątego roku życia. W szczególności w ramach projektu zostanie opracowany plan działań mających na celu rozwiązanie problemu wielu form niedożywienia. Poza analizą cyklu obejmującego cztery elementy (problemy, polityka/programy, ludzie, priorytety), zespół zamierza zastosować podejście uwzględniające płeć ze względu na to, że kobiety odgrywają kluczową rolę w promowaniu zdrowego odżywiania i zapobieganiu wielu formom niedożywienia wśród nich samych oraz swoich dzieci.

Cel

Increasing evidence shows that undernutrition and overweight/obesity co-exist, affecting countries, households, and individuals. This phenomenon has been labelled the ‘double burden of malnutrition’ (DBM). It has been recognised as a public health problem in Sub-Saharan Africa, calling for interventions addressing all forms of malnutrition simultaneously. Despite impressive progress in reducing undernutrition, Ethiopia still has one of the highest rates of undernutrition globally, which coincides with a rising problem of overweight/obesity, particularly in urban areas. Nevertheless, funding for interventions remains focused on undernutrition. Shifting policies and programmes to address multiple forms of malnutrition requires a good understanding of the problem, the current policy/programme environment and, stakeholders’ views on the nature of the problem and potential ways of addressing it. Unfortunately, such evidence is scarce. Therefore, the TAMMIE project (TAckling Multiple forms of Malnutrition In Ethiopia amongst women of reproductive age and children under five) will assess the DBM to develop a roadmap for action to tackle multiple forms of malnutrition. For this, a 4P cycle (Problem, Policies/Programmes, People, Priority) will be assessed. The exploration of each ‘P’ will constitute a work package, utilising a range of methodologies. The DBM is multifaceted and complex, as such an interdisciplinary approach is fundamental to tackling it. The TAMMIE project is therefore interdisciplinary, drawing on insights from different disciplines (e.g. epidemiology, nutrition, public health, policy science) and methodologies (e.g. systematic review, secondary data analysis of large quantitative datasets, social network analysis, multi-criteria mapping). The gender sensitive approach of this project is key, as women are agents of change and are central to promoting healthy diets and preventing multiple forms of malnutrition for themselves and their offspring.

Koordynator

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
Wkład UE netto
€ 300 441,60
Adres
BOULEVARD DE DUNKERQUE 44 CS 90009
13572 Marseille
Francja

Zobacz na mapie

Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (2)