Skip to main content
European Commission logo print header

Developing of efficient and fossil free fire test methods and assessment protocols for the fire resistance of construction elements.

Opis projektu

Wytwarzanie ognioodpornych materiałów budowlanych bez użycia surowców kopalnych

Konstrukcje ognioodporne są projektowane tak, by zabezpieczyć je przed działaniem ognia. Aby ocenić przydatność materiałów konstrukcyjnych do różnych zastosowań oraz określić ich klasę odporności ogniowej, wykonuje się specjalistyczne testy. Wymaga to jednak przeprowadzania doświadczeń z użyciem surowców kopalnych, co generuje zbyt duży ślad węglowy. Z myślą o różnych ogniotrwałych materiałach konstrukcyjnych zespół wspieranego w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” projektu 4FM postawił sobie za cel wprowadzenie nowego rozwiązania w zakresie ogrzewania elektrycznego (indukcyjnego/rezystancyjnego), które jest „bezkopalne”, czyli nie zużywa paliw kopalnych. Ponadto zespół porówna uzyskane wyniki z obecnie stosowanymi rozwiązaniami opartymi na paliwach kopalnych, chcąc wykazać, że za pomocą bezkopalnych metod można uzyskać niezbędne informacje na temat szeregu materiałów konstrukcyjnych. Ponadto zademonstruje, jak ich prawidłowe funkcjonowanie może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, a konkretnie propanu. Proces ten będzie mógł również służyć instytutom badawczym i uniwersytetom jako przenośne i ekonomiczne narzędzie do przeprowadzenia testów materiałów konstrukcyjnych na dużą skalę.

Cel

The Marie Skłodowska-Curie Actions Green Charter guides all the researchers and the academic community to work towards a greener and better future. Therefore, the current action is appropriate and timely as it is primarily dependent on the reduction of the excessive amount of carbon footprints, generated through the huge number of fossil-based experiments conducted to observe the suitability of structural materials for different applications and denoting fire-ratings. The project will focus on introducing fossil-free electric heating (inductive/resistive) for different structural materials and compare the results to the established fossil-based ones. The aim being to prove that fossil-free methods can also help in providing the required information on different structural materials, resulting in possible standardisation of the same. Acceptance and proper functioning of the method will substantially help in reducing the use of fossils, specifically propane, and in working towards a more sustainable environment. Furthermore, the process will also enable in providing a portable and economical way for research institutes and universities to conduct large-scale experiments on new structural materials. The action will also involve the specification of a method to achieve optimal desired fire-safety in materials, and a renewable wood-based structural composite material that has good mechanical and fire performances. The successful preparation, testing and analysis of the new structural material will further enable the team to file a patent. Additionally, the same material will be used to prepare corrugated and honeycomb sandwiched structures with numerical modelling, that for the first time will capture the influence of the cell sizes on the flammability of the structure.

Koordynator

LULEA TEKNISKA UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 222 727,68
Adres
Universitetsomradet porson
971 87 Lulea
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Norra Sverige Övre Norrland Norrbottens län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)