Skip to main content
European Commission logo print header

Developing near-infrared persistent room-temperature phosphorescence for down-conversion OLEDs

Opis projektu

Tworzenie nowych wyświetlaczy OLED działających w zakresie bliskiej podczerwieni

Wyświetlacze wykorzystujące organiczne diody elektroluminescencyjne (ang. organic light-emitting diode, OLED) zawdzięczają swoją popularność wysokiej jakości obrazu, a przyszłe ekrany mogłyby wykorzystywać piksele emitujące światło w bliskiej podczerwieni, aby wzbogacić je o funkcje obrazowania i bezpieczeństwa. Ich stworzenie wymaga jednak trwałej fosforescencji w temperaturze pokojowej (ang. persistent room-temperature phosphorescence, p-RTP), która emituje fale o odpowiedniej długości. Dlatego też w ramach finansowanego ze środków UE projektu PNIRED powstaną wydajne materiały emisyjne p-RTP na potrzeby nowych diod OLED emitujących światło w zakresie bliskiej podczerwieni. Naukowcy wykorzystają spektroskopię do zbadania właściwości fotofizycznych materiałów organicznych i skorelowania ich z mikrośrodowiskiem molekularnym. Następnie wykorzystają oni przyjęte procedury produkcji OLED do opracowania pikseli OLED z konwersją w dół w zakresie bliskiej podczerwieni i trwałą emisją.

Cel

The continuous progress of persistent room-temperature phosphorescence (p-RTP) emitting in near infrared (NIR) with high potential for long-lifetime and flexible optoelectronic applications is spearheaded by the development of novel materials. Much of this interest is also due to the concomitant advantages of the organic light-emitting diode (OLED) technology. Future OLED displays are envisioned to comprise an additional NIR pixel for imaging and security protocols. Equally such NIR OLEDs can be used as a monolithically manufactured light sources in bioimaging applications. However, limited by the energy gap law, the majority of p-RTP materials emit in the visible region, NIR phosphors are rarely reported. To solve this challenge, this project aims to progress along two clear research directions: i) engineering efficient NIR p-RTP emissive material systems and ii) developing well-performing (persistent) NIR OLEDs.
To construct NIR p-RTP material systems, we will put in action work packages (WPs) 1-2 by employing available organic materials to engineer host/guest emissive systems with high efficiency and stability. The correlation of their photophysical properties to the molecular microenvironment will also be investigated using the state-of-the-art spectroscopy methodologies to elucidate the mechanisms. WPs 3-4 will use established OLED fabrication routines to develop efficient NIR down-conversion OLED pixels with persistent emission and transfer the knowledge to an industrial R&D environment. The multi-disciplinary project will bridge the gap between the fundamental material research of NIR p-RTP emission and the monolithic integration of these systems in actual OLEDs as down-conversion layers for advanced sensing applications through joint research in physics, engineering and material science. I can perfectly bring in my existing skills, further broaden my expertise substantially and foster academic and industrial connections to build my future career network.

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
Wkład UE netto
€ 173 847,36
Adres
Helmholtzstrasse 10
01069 Dresden
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Sachsen Dresden Dresden, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Partnerzy (1)