European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Full spectrum SOLar Direct Air Capture & conversion

Opis projektu

Przetwarzanie CO2 w etylen

Etylen, który stanowi jeden z kluczowych składników wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, jest wykorzystywany do produkcji wielu materiałów, w tym tworzyw sztucznych i detergentów. Pod względem objętości to obecnie najpopularniejsza organiczna substancja chemiczna wytwarzana na świecie. Obecnie stajemy przed wyzwaniem wymyślenia przemysłu produkcji tej substancji na nowo, by zadbać o środowisko i zapewnić konkurencyjność technologiczną. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SoIDAC zamierza wykorzystać rozwiązanie w zakresie fotochemicznej konwersji ze względu na fakt, że bezpośrednie przetwarzanie CO2 w etylen jest możliwe wyłącznie drogą elektrochemiczną. Metoda opracowana przez badaczy wykorzystuje selektywnie pasma światła zbieranego przez kolektor słoneczny, który rozdziela widmo fal światła słonecznego w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze sprawnością przewyższającą samodzielne moduły fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Ciepło jest wykorzystywane w innowacyjnym urządzeniu, które wychwytuje CO2 bezpośrednio z powietrza.

Cel

Ethylene is the chemical industry’s primary building block. SolDAC’s ambition is to reinvent the ethylene industry by proving (TRL4) an emerging breakthrough technology for producing technically and economically competitive, socially desirable and climate-neutral (sustainable) ethylene and co-product ethanol (C2 products) from solar energy and air. The project features a photo-electrochemical conversion (PEC) unit, being electrochemistry the only possible route for direct conversion of carbon dioxide into ethylene. The PEC exploits bandwidth-selected light from a solar collector (FSS) that splits the solar spectrum for electricity and heat generation at efficiency higher than standalone PV modules and standalone solar thermal collectors. Heat is used in an innovative direct air capture (DAC) unit at ultralow temperature (~60°C), fostering the eventual circular integration with heat networks. The DAC unit removes carbon dioxide from the air, concentrates it to 95+% and compresses it to feed the PEC stack and a pipeline for carbon dioxide storage. This allows the carbon footprint of the whole sun-to-chemicals process to be offset and enables gain in carbon credits, opening an opportunity to exceed climate-neutrality and produce carbon-negative C2 products. The process is energetically self-sufficient, economically viable and carbon-negative on the condition that each unit (DAC, PEC, FSS) reach new targets in efficiency. That is exactly the high-risk/high return outcome expected in the project. The research is balanced to overcome technical, early-stage social and market barriers by exploiting the expertise of its 8 partners (SMEs in the renewable technology field, leading EU research institutions and one networking NGO). This project performs all the necessary groundwork for the full deployment of the process before 2050 through activities that build up a new ecosystem of stakeholders, making Europe the first circular, climate-neutral and sustainable economy.

Koordynator

COMET GLOBAL INNOVATION, SL
Wkład UE netto
€ 451 500,00
Adres
C GRAN DE GRACIA NUM 1, PLANTA 4, PUERTA 3
08012 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 451 500,00

Uczestnicy (5)

Partnerzy (2)