Skip to main content
European Commission logo print header

FEASIBLE RECOVERY OF CRITICAL RAW MATERIALS THROUGH A NEW CIRCULAR ECOSYSTEM FOR A LI-ION BATTERY CROSS-VALUE CHAIN IN EUROPE

Opis projektu

Łatwiejszy recykling i regeneracja wyczerpanych akumulatorów litowo-jonowych

Sektor transportu odpowiada za blisko jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Europie. Pojazdy elektryczne mogą w przyszłości znacząco przyczynić się do dekarbonizacji transportu drogowego, jednak akumulatory litowo-jonowe stanowią tu dużą przeszkodę: nie są wystarczająco ekologiczne, by w wymaganym stopniu ograniczyć emisje powodowane przez mobilność. Sytuację tę zmienić może recykling. Niestety, odzyskiwanie litu jest złożonym procesem. Uprościć go zamierza zespół finansowanego ze środków UE projektu FREE4LIB. Badacze opracują technologie umożliwiające uzyskanie sześciu nowych, zrównoważonych i wydajnych procesów recyklingu wyczerpanych akumulatorów litowo-jonowych. W ramach projektu zrealizowane zostaną również trzy procesy służące do ponownego wykorzystania metali i polimerów oraz syntezy elektrody na potrzeby ponownej produkcji nowych pakietów akumulatorów litowo-jonowych w oparciu o projekt zakładający późniejszy recykling. Stosowanie paszportów akumulatorowych pozwoli rozwiązać problem obecnego braku dostępu do otwartych danych w łańcuchu wartości akumulatorów litowo-jonowych.

Cel

The negative environmental impacts results from the linear ‘take, make, dispose’ and dominant economic models of our time, traditionally adopted by decision-making of main stakeholders around mobility are changing thank to EV's irruption, but Lithium-Ion Batteries (LIBs) are not yet green enough to reduce mobility footprint to lowest levels. Thus, recycling has to be developed to achieve higher efficiencies and recovery rates to reintroduce Critical Raw Materials from End-of-Life (EOL) LIBs. Recycling technology is still at the lab-scale due to the complex structure of EOL LIBs. Currently, pyro-metallurgy is the most applied method in the industry. Although this process does not need pre-treatment, its energy-wasting, the equipment investment is large and it will cause serious pollution. In response to these problems, many companies have developed hydrometallurgical processes, that can recover Li and Al with low energy consumption. However, it requires pre-treatment, leaching, purification and other steps, and it could be a long way. FREE4LIB aims to develop at TRL 5-6 technologies to achieve 6 new sustainable and efficient processes to recycle EOL LIBs (dismantling, pre-treatment and 4 materials recovery processes) delivering innovative recycling solutions to reach highly efficient materials recovery (metal oxides, metals and polymers) improving the supply of secondary resources at EU level. FREE4LIB also will deliver 3 processes aiming at metals and polymers re-using and electrode synthesis for re-manufacturing new LIBs, and it will study options to harness non-reusable elements. It will also deliver a Battery Passport (BP) methodology to improve processes traceability. Besides, 2 Open Platforms will be deployed: BP and Data-driven models for the process’s optimisation. At end, to validate and spread FREE4LIB: new LIBs will be assembled on battery packs and engagement activities with citizens, policymakers and battery stakeholder will be carried out, respectively.

Koordynator

FUNDACION CARTIF
Wkład UE netto
€ 882 825,00
Adres
Pq tecnologico boecillo 205
47151 Boecillo
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Centro (ES) Castilla y León Valladolid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (21)