CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Autonomous Drones for Nature Conservation Missions

Opis projektu

Wzmocnienie praktyk w zakresie ochrony środowiska dzięki najnowocześniejszej technologii

Ponieważ świat stoi obecnie w obliczu skutków utraty różnorodności biologicznej, potrzeba skutecznych i opłacalnych praktyk ochrony przyrody jest bardziej nagląca niż kiedykolwiek wcześniej. Finansowany przez UE projekt WildDrone ma na celu zrewolucjonizowanie praktyk związanych z ochroną dzikiej przyrody poprzez technologię autonomicznych dronów. Dzięki 13 doktoranckim projektom badawczym badacze opracują nową technologię dronów, rozszerzą możliwości rozpoznawania obrazów i połączą te postępy w celu stworzenia narzędzi do wizualnej inspekcji i monitorowania populacji dzikich zwierząt. Opracowany zostanie dostosowany do potrzeb interdyscyplinarny program szkoleń doktoranckich, aby zapewnić nowemu pokoleniu naukowców umiejętności potrzebne do walki z globalną utratą różnorodności biologicznej. Celem WildDrone jest opracowanie nowych, zaawansowanych narzędzi technologicznych, które praktycy ochrony przyrody na całym świecie mogą wykorzystać w swojej pracy, aby odwrócić spadek globalnej różnorodności biologicznej.

Cel

The aim of WildDrone is to push wildlife conservation practices into the 21st century. The need for effective, cost-efficient conservation practices are greater than ever as we currently face the greatest loss of global biodiversity in history. Present conservation practices are typically very labour intensive, costly, and time-consuming. Collected data is often inaccurate or incomplete. However, recent advances in drone technology have shown that this technology has great potential as a practical tool for conservationists and that it could potentially revolutionize our efforts in nature conservation. Nevertheless, drone technology is still a developing field and many obstacles stand in the way of us harvesting the benefits of this emerging technology. To fully achieve its promising potential in this new domain we will need to invent more robust and predictable robotic technologies, including effective
and automated means of gathering and interpreting ecological and behavioural data. WildDrone will address these challenges by joining the scientific areas of aerial robotics, computer vision, and wildlife ecology. The network proposes to develop new autonomous drone technology, expand current computer vision capabilities, and combine these advances to create practical tools for visual inspection and monitoring of wildlife populations. This drone-based inspection will provide conservationists with crucial knowledge of animal health, behaviour, and numbers. These challenges will be solved by 13 PhDs (three self-funded). An interdisciplinary research training programme has been designed to educate a new generation of PhDs and provide them with a unique skill set enabling them to tackle the great challenges we must solve collectively, if we are to reverse the decline of global biodiversity. This program will raise the level of excellence in doctoral programs and simultaneously enhance the career perspectives of the PhDs in both academia and industry.

Koordynator

SYDDANSK UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 905 364,00
Adres
CAMPUSVEJ 55
5230 Odense M
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Syddanmark Fyn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)

Partnerzy (13)