European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Training for a Hydrogen Economy based Renewable Energy Society in the Anthropocene

Opis projektu

Europejska sieć doktorantów do spraw regulacji w zakresie wodoru

Zespół finansowanego w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie” projektu THERESA stworzy doktorancki program badawczy skoncentrowany na systematycznej analizie prawnej gospodarki wodorowej. Doktoranci przejdą szkolenie na temat interwencji regulacyjnych w zakresie wodoru, stanowiących złożoną i rosnącą dziedzinę regulacji charakteryzującą się wysoce rozdrobnionymi ramami prawnymi. Jako gospodarka wschodząca niesie ona ze sobą ryzyko, niepewności oraz wyzwania prawne i naukowe, którymi należy się zająć. W związku z tym projekt THERESA skupi się na trzech kwestiach: ograniczeniu rozdrobnienia sektora, promowaniu zrównoważonego wykorzystania wodoru i stymulowaniu zaangażowania społecznego w gospodarkę wodorową. Aby osiągnąć cele projektu, jego zespół wykorzysta metodologię opartą na analizie doktrynalnej i porównawczej oraz empirycznych badaniach prawnych.

Cel

Thanks to the long standing collaborations among the Universities of Rovira i Virgili (Spain), Groningen (the Netherlands) and Eastern Finland (Finland), THERESA proposes the first European doctoral programme for legal specialists in the field of the hydrogen economy. In the context of climate emergency and socio-ecological transition of the Anthropocene, Green hydrogen is a promising energy carrier to facilitate the transition to an energy system based on renewable energies. Hydrogen can replace natural gas as a feedstock and help fossil-based economic sectors for which electrification is not possible, or excessively burdensome, to lower their greenhouse gas emissions. Yet, the development of a hydrogen market is characterized by uncertainties and associated economic, societal and environmental risks. The few existing scholarly legal studies on this subject matter highlights the fragmentation of the regulatory framework applying to hydrogen. THERESA combines the focus on three specific themes of regulatory intervention in the hydrogen economy – 1) reducing sectoral fragmentation to spur socio-environmental sustainability; 2) enabling sustainable circular use of hydrogen; and 3) societal engagement in the hydrogen economy – with three methodological approaches – doctrinal constructivism, empirical legal research and legal comparativism – to advance scientific knowledge and form the doctoral experts needed to contribute to the development of a hydrogen economy. THERESA encompasses a fully-fledged training programme offering substantive, theoretical, methodological and transferable skills to the Early State Researchers. THERESA addresses the gender dimension and other diversity aspects not only in the ESRs selection, but also in its theoretical framework.

Dziedzina nauki

Koordynator

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Wkład UE netto
€ 503 942,40
Adres
CARRER DE ESCORXADOR
43003 Tarragona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Tarragona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)

Partnerzy (4)