Skip to main content
European Commission logo print header

Safe underground Hydrogen storage IN porous subsurface rEservoirs

Opis projektu

Bezpieczne magazynowanie wodoru pod ziemią

Wodór jest uniwersalnym nośnikiem energii, który może zastąpić paliwa kopalne w niektórych procesach przemysłowych charakteryzujących się wysoką emisją dwutlenku węgla. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej aby zrealizować scenariusz osiągnięcia zerowego zużycia netto w 2050 r., potrzeba około 530 Mt wodoru – to sześciokrotny wzrost w stosunku do dzisiejszej produkcji wodoru. Jednak wodór zajmuje znacznie większą objętość niż inne gazy pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym. Obecnie dostępne opcje obejmują zazwyczaj magazynowanie w zbiornikach powierzchniowych lub kawernach solnych. Zespół projektu SHINE, finansowanego w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie”, oceni potencjał porowatych skał podpowierzchniowych pod kątem magazynowania wodoru na dużą skalę. Ponadto konsorcjum projektu zbada wyzwania geotechniczne i biogeologiczne związane z wykorzystaniem podpowierzchniowych porowatych rezerwuarów podczas zatłaczania wodoru i skupi się na kwestiach bezpieczeństwa długoterminowego magazynowania.

Cel

Hydrogen is attracting global attention as a key future low-carbon energy carrier which could replace hydrocarbon usage in transport and fuel-intensive industry. However, to supply energy in the TWh-range necessary for Net Zero it requires storage at much larger volumes than the currently deployed surface tanks or cavern storage. The next solution for large-scale hydrogen storage are porous saline aquifers and depleted hydrocarbon fields. This perspective is scientifically attractive but remains technically challenging given the lack of active hydrogen storage knowledge and experience. The main target of the SHINE consortium is to explore the feasibility and address technical, geological, and hydrogeological challenges related to hydrogen storage across subsurface porous reservoirs. SHINE will bring together 5 leading universities and research groups, from five European countries, and 5 industrial partners to deliver new training and research skills to 10 young scientists. SHINE aims at providing this next generation of scientists with technical and transferable skills to integrate geosciences, engineering, and microbiology techniques to find solutions to existing open questions in hydrogen storage technologies. Our novel approach is to integrate analytical, monitoring and computing techniques to explore how hydrogen may react with the subsurface minerals, fluids and microbial community potentially affecting the storage operations; model the stress field changes across hydrogen reservoir/caprocks and monitor its geomechanical response during repeated injection/production cycles. The expertly trained cohort of young research scientists resulting from the SHINE consortium will therefore radically improve our understanding of this technology, implement and de-risk its application to potential projects providing the necessary insights into underground hydrogen storage for decision makers in government and industry and contribute actively to the EU transition energy

æ

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Wkład UE netto
€ 518 875,20
Adres
Corso umberto i, 40
80138 Napoli
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Sud Campania Napoli
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Uczestnicy (3)

Partnerzy (8)