CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Diabetes Lower Extremity Complications Research and Training Network in Foot Ulcer and Amputation Prevention

Opis projektu

Podejście medycyny spersonalizowanej do zapobiegania owrzodzeniom stóp i amputacjom u chorych z cukrzycą

Stopa cukrzycowa jest jedną z 10 głównych przyczyn niepełnosprawności na świecie. Skuteczne prowadzenie leczenia wymaga indywidualnego podejścia, aby zapobiec owrzodzeniu stopy i amputacji. Zespół projektu DIALECT finansowanego w ramach programu działania „Maria Skłodowska-Curie” zamierza utworzyć innowacyjną, interdyscyplinarną, międzynarodową sieć szkoleń badawczych w celu zwalczania stopy cukrzycowej z wykorzystaniem medycyny spersonalizowanej. Konsorcjum partnerów akademickich, przemysłowych, z sektora opieki zdrowotnej i biznesu przygotuje doktorantów poprzez zorganizowane szkolenie badawcze w ramach sieci, oddelegowanie międzysektorowe i szkolenie w zakresie umiejętności zawodowych. Wysiłki podejmowane w ramach projektu przyniosą zmianę paradygmatu w kierunku medycyny spersonalizowanej poprzez opracowanie stratyfikacji ryzyka, biomechanicznych modeli stopy, innowacyjnej technologii noszonej na ciele, służącej do monitorowania biomechanicznego, a także zoptymalizowanych produktów obuwniczych.

Cel

DIALECT aims to combat diabetic foot disease through personalised medicine, by establishing an innovative, international, interdisciplinary and intersectoral research and training effort that will deliver the next generation of leading, entrepreneurial and creative scientists to reinforce the European innovative workforce. This is both timely and urgent, illustrated by that the burden of diabetic foot disease is in the top-10 of all medical conditions, and emphasized by the fact that every 20 seconds someone in the world loses a leg because of foot disease. Currently, we lack success in delivering the right treatment to the right person at the right time to prevent foot ulceration and amputation. We will provide unique world-class interdisciplinary and intersectoral training to a new generation of high-achieving DCs in the areas of biomechanics, activity behaviour and footwear related to diabetic foot disease. A well-balanced consortium of academic, industry, healthcare and implementation partners will deliver the carefully designed DIALECT training network, comprising training through research, structured network-wide training events, intersectoral secondments and future work skills training. This will result in a paradigm shift towards personalised medicine that goes beyond state-of-the-art, by developing new personalised risk stratifications, biomechanical foot models, innovative activity and adherence profiles, wearable technology systems for biomechanical and activity monitoring, and personalised optimised footwear intervention products. DIALECT will provide DCs with a comprehensive skillset capable of delivering high-quality scientific and industry solutions to develop into leading innovators in the European healthcare sector, who are highly employable and ready to engage and lead the next European generation of scientists-entrepreneurs to expedite progress in reducing the patient, societal and economic burden of diabetic foot disease.

Koordynator

STICHTING AMSTERDAM UMC
Wkład UE netto
€ 820 824,78
Adres
DE BOELELAAN 1117
1081 HV Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)

Partnerzy (12)