Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Travelling Intelligence Against Crime and Terrorism

Opis projektu

Lepsze egzekwowanie prawa oraz zapobieganie przestępczości dzięki analizom podróży

Europejskie organy ścigania opierają się na skutecznych metodach zarządzania danymi w celu szybkiego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz podejmowania decyzji dotyczących dochodzeń i innych działań związanych z bezpieczeństwem publicznym. W kontekście kontroli granicznej informacje o pasażerach mogą stanowić źródło cennych i istotnych danych pozwalających na walkę z terroryzmem i przestępczością, jednak wymaga to skutecznego i odpowiedniego zarządzania. Organy ścigania stają jednak przed wyzwaniami związanymi ze stosowaniem zróżnicowanych metod zarządzania danymi, niekompletnymi lub niedokładnymi zbiorami danych, interoperacyjnością systemów wymiany informacji i brakiem skutecznych narzędzi pozwalających na przetwarzanie danych dotyczących podróży w celu podejmowania na czas decyzji operacyjnych na granicach. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu TENACITy zajmie się tymi wyzwaniami poprzez opracowanie ram zarządzania danymi dotyczącymi podróży, które zapewnią holistyczne podejście do walki z przestępczością oraz pozwolą na szkolenie funkcjonariuszy organów ścigania. Rozwiązanie obejmie także zaawansowane narzędzia do przetwarzania danych dotyczących podróży.

Cel

LEAs use the data in their information systems as their basis for making decisions that affect the safety of European citizens. According to a recent report of the European Court of Auditors on the EU Information Systems use, it has been found out that individual countries have different perception and methodologies on how data management should be addressed; officers from LEAs have stated that not all datasets are included in their systems, while other data is either not complete and accurate or not entered in a timely manner. The same report states that there are regulatory and “cultural” issues, according to which some countries do not make all the functions offered in the central EU systems available through their national systems. TENACITy envisions to address these challenges by proposing a 3-pillar approach: (a) Modern and effective tools for exploitation of travel intelligence data by security authorities: TENACITy proposes an interoperable open architecture for the integration and analysis of multiple transactional, historical and behavioural data from a variety of sources, by exploiting game changing digital technologies; (b) Training and sensitisation of LEAs’ personnel: TENACITy envisions the design of a “living lab” to be established to organise hackathons, workshops for all relevant stakeholders who would benefit from the use of passenger data and digital technologies proposed; (c) Holistic approach to crime prevention: TENACITy vision is to implement and demonstrate a Travel Intelligence Governance Framework that will incorporate a holistic approach to crime prevention, will ensure that the proposed digital technologies will support the identification of the modus operandi of criminal and terrorism organizations and will include policy makers in the governance process, examining how the new tools will provide new capabilities to shape the regulations.

Słowa kluczowe

Koordynator

EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA
Wkład UE netto
€ 598 937,50
Adres
RUE JEAN ENGLING 12
1466 Luxembourg
Luksemburg

Zobacz na mapie

Region
Luxembourg Luxembourg Luxembourg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 069 375,00

Uczestnicy (16)

Partnerzy (2)