European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Green innovation strategies for animal health management: towards sustainable Aquaculture

Opis projektu

Portugalia liderem niebieskiej rewolucji w akwakulturze

Portugalia to kraj nabrzeżny, którego mieszkańcy od pokoleń zajmują się rybołówstwem, nie dziwi więc, że akwakultura jest ważnym aspektem jego gospodarki. Dużo sensu ma też ulepszenie krajowych systemów hodowli ryb. Mając to na uwadze, zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu GRINNAQUA zwiększy potencjał innowacyjny portugalskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badań Morskich i Środowiskowych (CIIMAR). W szczególności zespół podniesie profil badawczy ośrodka w następujących obszarach: nabyty przez ryby układ odpornościowy i strategie szczepień, genetyka i hodowla zwierząt oraz zdrowie zwierząt i profilaktyczne skutki diet funkcjonalnych. Prace skupią się na pstrągu tęczowym (wirusowa posocznica krwotoczna) i łososiu atlantyckim (pasożyt wszy morskiej). Zespół projektu GRINNAQUA ma nadzieję, że CIIMAR stanie się wiodącym instytutem niebieskiej rewolucji w akwakulturze.

Cel

GRINNAQUA is conceived in compliance with the Farm to Fork Strategy and is focused in capacitating CIIMAR to raise staff’s research profile and increase its innovation capacity positioning the institution among the main actors in the area of aquaculture. Recognized leaders in R&D within European aquaculture with a solid background in relevant areas partnered with CIIMAR. Their profiles make these the ideal partners to push CIIMAR towards scientific excellence and competitiveness. INIA-CSIC (Spain) has significant expertise on the study of fish acquired immune system and vaccination strategies; Roslin Institute - Univ. Edinburg (UEDIN, UK) team has essential know-how in genetics and animal breeding; and Univ. Bergen (Norway) is proficient in the area of animal health and prophylactic strategies.
Clear strategies are defined to raise staff´s research profile and excellence by implementing training workshops and Summer schools led by the partners. Several visits of CIIMAR´s staff to partners facilities are planned, targeting senior research, technical and administrative training, allowing the exchange of knowledge and good practices. The research project, integrating partners scientific and technical strengths, will in focus in the high economic impactful viral and parasitic outbreaks in aquaculture, studying the prophylactic effects of functional diets in rainbow trout against haemorrhagic septicaemia virus, and in Atlantic salmon infected sea lice parasite.
This proposal outlines strategies to increase stakeholder interaction and its mobilization towards scientific achievements, strengthening CIIMAR’s market-driven research and innovation capacity to increase its competitivity at national and international levels.
GRINNAQUA will be instrumental to improve CIIMAR innovation capacity to become a leading institute for the blue revolution in aquaculture. A long-lasting collaboration is foreseen, contributing to strengthen a more sustainable aquaculture in Europe.

Koordynator

CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGACAO MARINHA E AMBIENTAL
Wkład UE netto
€ 839 802,50
Adres
AV GENERAL NORTON DE MATOS S/N
4450 208 Matosinhos
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Norte Área Metropolitana do Porto
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 839 802,50

Uczestnicy (2)

Partnerzy (1)