Skip to main content
European Commission logo print header

Advanced quantum clock for real-world applications

Opis projektu

Nadszedł czas na najdokładniejsze zegary świata

Najdokładniejsze zegary na świecie to zegary optyczne, które w ciągu całkowitego wieku wszechświata mogą się spieszyć lub spóźniać o mniej niż sekundę. Wyobraźmy sobie, jakie możliwości oferuje to w dziedzinie telekomunikacji (synchronizacja sieci i nawigacja bez GPS), geologii (monitorowanie poziomu wód gruntowych) i astronomii (wykrywanie fal grawitacyjnych o niskiej częstotliwości). Zespół finansowanego ze środków UE projektu AQura postawił sobie za cel opracowanie pierwszej komercyjnej wersji zegara optycznego. Mówiąc ściślej, zamierza dostarczyć podmiotom z sektora przemysłu pierwszy, łatwy w transporcie zegar optyczny cechujący się największą możliwą dokładnością. Dzięki miniaturyzacji i wzmocnieniu poszczególnych komponentów (od źródeł laserowych po elementy optyczne i źródło atomowe) zegar będzie działał z dwudziestokrotnie większą dokładnością i będzie trzykrotnie mniejszy od poprzedniej wersji. W ten sposób zespół projektu przyczyni się do budowy, wzmocnienia i dywersyfikacji europejskiego łańcucha dostaw zegarów optycznych.

Cel

Optical clocks are amazingly stable frequency standards, which would remain accurate to within one second over the age of the universe. Bringing these clocks from the lab to the market offers great opportunities for telecommunications, navigation, sensing, and science, but no commercial optical clock exists. Europe's world leading optical clock technology within academia and national metrology institutes combined with its strong photonics industry, provide us with a golden opportunity to take a leading position in this strategic technology.
With AQuRA we want to seize this opportunity and build up a sovereign, efficient industrial capability able to build the world’s most advanced quantum clocks. We will deliver the first industry-built, rugged and transportable optical clock with an accuracy that approaches the best laboratory clocks. Our work is based on the experience that many of us gained by building an optical clock with industry during the Quantum Flagship project iqClock (2018-2022). In AQuRA industry takes the lead and will deliver a 20x more accurate clock in a 3x smaller volume at TRL 7. This will be possible by combining our industry partners’ experience in rugged photonics products with the know-how of our world-leading academic and national metrology institute partners. We will build, strengthen and diversify the European supply chain of optical clock components, filling critical gaps in the supply chain, and thereby establish a sovereign, competitive industry for optical clocks. In particular we will develop the rugged laser sources, miniaturized optical interface circuits, and the atom source needed for an optical clock, all of which will also become products on their own. Partner Menlo Systems will integrate these components with their ultrastable laser system into the AQuRA optical clock. We will accelerate market uptake by demonstrating our clock's usefulness to applications in telecom, geodesy and metrology, and by engaging with end users.

Koordynator

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Wkład UE netto
€ 2 560 195,00
Adres
Spui 21
1012WX Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (8)