European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Climate-resilient management for safe disinfected and non-disinfected water supply systems

Opis projektu

Dostosowanie systemów wodociągowych do warunków zmiany klimatu

Bezpieczne i przystępne cenowo dostawy wody pitnej w Unii Europejskiej, z uwagi na presję, jaką na zasoby wywiera postępująca zmiana klimatu, znalazły się na szczycie listy unijnych priorytetów. Można przewidzieć, że wraz ze wzrostem temperatury wody i coraz częściej występującymi intensywnymi opadami deszczu w wodzie pojawią się również większe ilości materii organicznej i mikroorganizmów. Dobrze znane procesy, które do tej pory gwarantowały wysoką jakość wody pitnej, w obliczu tych zmian będą musiały zostać zmienione i odpowiednio dostosowane, co w szczególności dotyczy procesów dezynfekcji i usuwania substancji organicznych. W związku z tym w ramach finansowanego przez UE projektu SafeCREW opracowane zostaną nowe metody monitorowania, oceny jakości, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Ponadto zespół projektu przygotuje wytyczne dotyczące gospodarowania wodą pitną oraz zintegrowanej oceny ryzyka dla przedsiębiorstw wodociągowych i organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Jednym z ważniejszych etapów projektu będzie pogłębiona charakterystyka zarówno znanych, jak i nieznanych dotąd produktów ubocznych dezynfekcji, a także badanie mechanizmów ich powstawania.

Cel

Safe and affordable supply of drinking water (DW) in the EU under the pressure of climate change is a key priority. Despite long-term experience with the reliable operation of disinfected and non-disinfected drinking water supply systems (DWSS), a number of challenges around microbial stability, the (future) need for disinfection and the consequences of disinfection by-products (DBPs) formation for human health remain open, directly deriving from climate change impacts such as increasing water temperature and higher levels of natural organic matter (NOM).
SafeCREW aims to support the novel EU DW Directive by generating advanced knowledge and developing tools and guidelines for disinfected and non-disinfected DWSS and addresses improved comprehensive water quality characterization, novel treatment solutions to actively respond to identified threats, and the management of distribution networks to avoid water quality deterioration up to consumers.
Novel data sets on the occurrence and concentration of so far unknown DBPs will be created, and commercial actors stimulated to further develop tools for DBP quantification and mitigation.
Transferable tools will be provided to end-users (water utilities, national/EU regulators, researchers, SMEs), including: (I) reliable methods to evaluate microbial stability, characterise NOM, detect DBPs and account for DBP human health toxicity, (II) protocols to select proper materials in contact with disinfected water, (III) monitoring and modelling tools, also exploiting machine learning, for real-time optimisation of DWSS management, and (IV) an integrated risk assessment framework to guide future interventions which ensure that both disinfected and non-disinfected DWSS can continue providing safe DW in the face of climate change.
SafeCREW will increase the preparedness of the EU water sector to challenges arising from climate change and will support the EU’s leading position in science-based policy making for DW consumer protection.

Koordynator

DVGW DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UNDWASSERFACHES - TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHER VEREIN EV
Wkład UE netto
€ 790 000,00
Adres
JOSEF WIRMER STRASSE 1-3
53123 Bonn
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Bonn, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 790 000,00

Uczestnicy (9)

Partnerzy (1)