Skip to main content
European Commission logo print header

Single-fibre based holographic endoscope for observations of stroke in deep brain structure

Opis projektu

Endoskopia do badania udaru w głębokich strukturach mózgu

Do udaru w głębokich strukturach mózgu dochodzi wskutek zablokowania niewielkiej tętnicy w głębokich warstwach mózgu. Takie udary nie są zazwyczaj rozległe i nie dają objawów. Zespół z finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu StrokeGATE zbada konsekwencje udaru w głębokich strukturach mózgu. Badacze zamierzają wykorzystać wcześniej opracowaną metodę obrazowania w wysokiej rozdzielczości, która umożliwia zmierzenie aktywności mózgu na poziomie pojedynczej komórki. W metodzie tej wykorzystuje się światłowodowy endoskop multimodalny o grubości włosa, który posłuży do monitorowania zmian w zakresie połączeń neuronów i sygnalizacji między nimi w modelach zwierzęcych. Co istotne, zespół projektu wdroży metody holograficzne do rekonstrukcji obrazów endoskopowych w celu zdobycia dokładniejszej wiedzy na temat udaru w głębokich strukturach mózgu.

Cel

The origin project LIFEGATE introduced the prospect of multimode fibre based holographic endoscope as a unique tool for high-resolution in-vivo imaging of structures residing deep inside the brain of animal models. It harnesses the power of controlled light transport through hair-thin MMFs to image and measure brain functions at single cell and sub-cellular level in virtually any brain structure, at unlimited depth and in uniquely atraumatic manner, thereby unlocking a variety of opportunities when answering urgent bio-medical questions.
The proposed ERC-PoC project StrokeGATE aims to utilise achievements of the origin project to introduce a novel, complete technological platform for investigating the impact of deep-brain stroke in living animal models. The geometry of the most advanced holographic endoscope currently built will be modified to allow induction of stroke of controlled magnitude, representing a powerful extension of the instrument’s applicability from the perspective of the users in neuroscience. Already available imaging capacity of the instrument will facilitate its navigation into the desired brain structure and, once the stroke is induced, monitoring changes to structural connectivity of the neurones within a circuit as well as development / suppression of signalling activity.
LIFEGATE has already established a solid pathway to commercialisation through a start-up endeavour. Although intellectual property is expected to be generated during the execution of StrokeGATE, its main translational value lies in demonstrating the utility of MMF endoscopes across the relevant community of researchers who by now had only limited chances to fully appreciate the potential of such radically new and disruptive technological arrival. Successful accomplishment of StrokeGATE will unlock the exploitability of holographic endoscopy across a wider topical range of biomedical research, and reduce its translational barriers.

Słowa kluczowe

æ

Koordynator

USTAV PRISTROJOVE TECHNIKY AVCR VVI
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
Kralovopolska 147
61264 Brno
Czechy

Zobacz na mapie

Region
Česko Jihovýchod Jihomoravský kraj
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Wkład UE
Brak danych