European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

New governance models to enhance nutrient pollution handling and nutrients recycling

Opis projektu

Nowe strategie zarządzania, zachęty i technologie sprzyjające recyklingowi składników odżywczych

Szeroki zakres oddziaływania azotu i fosforu stosowanych w produkcji nawozów rodzi pilną potrzebę wprowadzenia zrównoważonych praktyk umożliwiających odzyskiwanie tych składników odżywczych ze strumieni odpadów. Pozwoli to zminimalizować szkody dla środowiska i ochronić ekosystemy. Co więcej, biorąc pod uwagę gwałtownie rosnące ceny nawozów, w projektowaniu skutecznych rozwiązań priorytetowo należy traktować takie kwestie, jak czystsza gleba, powietrze i woda, jednocześnie zapewniając konkurencyjne ceny nowych nawozów. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu NENUPHAR podejmie to wyzwanie, koncentrując się na trzech powszechnych strumieniach odpadów: oborniku, osadach ściekowych i ściekach mleczarskich. W ramach projektu wprowadzone zostaną cztery kluczowe innowacje: metodologia szacowania emisji azotu i fosforu, nowe modele zarządzania, innowacyjne zachęty ekonomiczne i technologie umożliwiające odzyskiwanie składników odżywczych. Podejście opracowane w projekcie NENUPHAR zostanie sprawdzone w ramach działań pilotażowych, które odbędą się na obszarach dorzeczy, a następnie zostaną powielone w systemach wyspiarskich. Uczestnicy projektu mają nadzieję na odzyskanie w ten sposób znacznych ilości azotu i fosforu.

Cel

In a context of ecosystems pressured by nutrient pollution and record-high fertiliser prices, the recovery of nitrogen and phosphorous from waste streams provides a solution to tackle both issues, allowing the supply of new fertilisers (and other products for the food value chain) at a competitive price while enabling cleaner soil, air and water systems. However, to effectively do so, an intensive political, regulatory and governance effort is required to bring all key stakeholders on board.
NENUPHAR was conceived to solve this need by developing new governance and value chain solutions addressing three waste streams widely present and the EU: manure, sewage sludges and dairy wastewaters, addressing four main innovations (i) a methodology for estimating N/P emissions from the application of a fertiliser on soil (ii) new governance models based on a network governance approach (iii) innovative economic and financial incentives for public and private entities; (iv) enabling technologies to treat manure, sludges and dairy wastewaters to recover the nutrient loads.
NENUPHAR approach will be demonstrated in three different regional clusters from geographically diverse river basins: the Ebro river basin (Spain), the Lielupe river basin (Latvia-Lithuania), and the Danube river basin (Hungary-Slovakia branch) and they will be replicated in two insular systems: Cyprus and Bornholm (Denmark). All the regions involved gather a population of 5,4 M people and an area of 109,000 km2.
This demonstration will allow the direct recovery of 273 ton of N and 72 ton of P, while the involved regions shows and overall potential of 38.3 Mton of manure, 252 kton of dry sludges and 4.3 m3 of dairy wastewater that can be treated.
NENUPHAR will employ a multi-stakeholder approach, gathering 21 entities representing farmers and irrigators, waste managers, research experts in circularity and agronomics, social science experts, environmental organisations and public administrations.

Koordynator

FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS
Wkład UE netto
€ 871 687,50
Adres
PARQUE EMPRESARIAL DINAMIZA, AVDA. DE RANILLAS, 3D
50018 Zaragoza
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste Aragón Zaragoza
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 871 687,50

Uczestnicy (19)

Partnerzy (1)