European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Atmospheric Flow, Loads and pOwer for Wind energy

Opis projektu

Pomiar charakterystyki obciążenia i przewidywanie produkcji turbin wiatrowych

Turbiny wiatrowe stają się coraz większe i wyższe. W związku z tym na końcówki łopat coraz silniej wpływają cechy turbulentnego przepływu powietrza atmosferycznego. Pomiar charakterystyki obciążenia i przewidywanie produkcji są ważne, ponieważ pozwalają inżynierom we wprowadzeniu optymalizacji niezbędnych do dalszej poprawy wydajności turbin. W tym kontekście w ramach finansowanego przez UE projektu FLOW powstaną nowe metody prognozowania statystyk produkcji i charakterystyki obciążenia nowoczesnych morskich i lądowych systemów wiatrowych o skali produkcji energii liczonej w gigawatach oraz wysokości 400 metrów. Poszerzy on wiedzę na temat fizyki przepływów powietrza oraz wzajemnego oddziaływania pomiędzy farmami wiatrowymi (w skali mikro) i procesami wielkoskalowymi (w skali mezoskalowej), takimi jak: globalna blokada farm wiatrowych, interakcje pomiędzy farmami oraz turbulencje topograficzne i turbulencje związane z oddziaływaniem sił aerodynamicznych w skomplikowanym terenie. W oparciu o te zasady zespół FLOW opracuje i przetestuje narzędzia symulacyjne.

Cel

The objective of the FLOW project is to develop new and innovative prediction methods for production statistics and load performance of modern GW-scale and 400-metre tall offshore and onshore wind energy systems. Our project will develop more accurate methods as regards the present state of the art (SOTA) and with high confidence, thereby reducing uncertainties, increasing productivity and grid stability, lowering Levelised Cost of Energy (LCoE), while establishing an open-source knowledge hub that will benefit the entire renewable energy sector and enable joint optimization between developers and OEMs. To reach these ambitions, FLOW will improve the knowledge of atmospheric flow physics and the interplay between wind farm (microscale) and large-scale (mesoscale) processes such as: wind farm global blockage, farm-farm interaction, and topographic and wake-added turbulence in complex terrain. Based on these principles, FLOW will develop and validate simulation tools that can be readily adopted by industry to lower economic uncertainties and enhance system reliability and power production, with wide economic and societal impacts. The proposed modelling framework will make extensive use of public experimental datasets to validate and train models within a FAIR data hub. The New European Wind Atlas (NEWA) database is the foundation to grow this innovative open-source ecosystem that links experimental data, flow models, and validation datasets for benchmarking and training. Industry adoption will be facilitated through a computationally efficient modular framework that allows scalability in a production environment. FLOW’s industrial partners, comprised of VESTAS, SGRE, GE, and EDF, will verify compliance with operational processes and test the framework using private datasets to extend the validation range and demonstrate the added value of our results at a wide European scale.

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 301 250,00
Adres
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 301 250,00

Uczestnicy (10)