European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Autonomous Vehicular Edge Computing and Networking for Intelligent Transportation

Opis projektu

System pojazdów autonomicznych oparty na SI

Inteligentne systemy transportowe (ang. Intelligent Transportation Systems, ITS) są niezbędnym elementem systemów transportu. ITS nie sprawdzają się jednak w krytycznych zastosowaniach wymagających ultra wysokiej niezawodności i ograniczonych opóźnień, ze względu na ich złożone i dynamiczne środowiska operacyjne. W ramach finansowanego przez UE projektu ASCENT powstanie nowatorski, zasilany przez SI system obliczeń brzegowych i połączeń dla pojazdów autonomicznych, przeznaczony dla niezawodnych i prężnie działających ITS. Twórcy projektu zaprezentują pionierskie badania i innowacje dotyczące nowatorskiej i skalowalnej architektury systemu. Pozwoli to na prężne i niezawodne świadczenie usług ITS oraz powstanie oryginalnych rozproszonych ram SI opartych na metodach uczenia głębokiego. Zespół projektu ASCENT opracuje innowacyjne narzędzia analityczne do dokładnego przewidywania dynamicznego stanu sieci oraz autonomiczne i inteligentne schematy zarządzania zasobami w celu wspierania usług o znaczeniu krytycznym.

Cel

Intelligent Transportation Systems (ITS) are vital for enhancing road safety, alleviating traffic congestion, and saving energy in transport. However, due to the complex and dynamic operating environments of ITS including fast-moving vehicles, fluctuating vehicular communications, and scarce computing resources, ITS face unprecedented challenges in meeting the stringent service requirements in terms of ultra-high reliability and low-latency, demanded by the emerging mission-critical applications (e.g. autonomous driving and real-time intelligent traffic control).
To address these challenges, ASCENT aims to form an international, multidisciplinary, and inter-sectoral consortium with world-leading experts to create a novel Autonomous Vehicular Edge Computing and Networking system empowered by advanced Artificial Intelligence (AI) technologies towards achieving reliable and efficient ITS. Specifically, ASCENT will pioneer research and innovations (R&I) on ground-breaking technologies including: 1) a novel and scalable system architecture that enables agile and reliable ITS service provisioning; 2) an original distributed AI framework fuelled by bespoke federated deep learning methods to offer pervasive intelligence; 3) innovative analytics tools to accurately predict dynamic network status including network traffic and channel quality; 4) autonomous and smart resource management schemes to support mission-critical ITS services.
ASCENT will boost the R&I capability of partners in multiple disciplines and create a long-term cross-discipline and cross-sector knowledge-sharing platform with complementary expertise. The researchers involved will be trained through extensive R&I actions and well-planned networking activities to enrich their skill sets as well as enhance their career perspectives. The outcomes of ASCENT will significantly contribute to enhance the EU’s competitiveness and transforming our transportation systems into safer, smarter, and greener future ITS.

Koordynator

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Wkład UE netto
€ 105 800,00
Adres
BRINELLVAGEN 8
100 44 Stockholm
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (3)

Partnerzy (4)