Skip to main content
European Commission logo print header

Psychiatric disorders and Comorbidities caused by pollution in the Mediterranean area

Opis projektu

Związek między zanieczyszczeniami antropogenicznymi a zaburzeniami psychicznymi

Zanieczyszczenie środowiska powiązano z występowaniem zaburzeń psychicznych i chorób współistniejących. Zespół finansowanego ze środków UE projektu PsyCoMed rozważy rolę zanieczyszczeń antropogenicznych jako czynnika ryzyka występowania zaburzeń neuropsychicznych i związanych z nimi patologii w regionie Morza Śródziemnego. Zbada on rolę odpowiedzi neurozapalnych w progresji choroby. Ten program wymiany personelu w ramach działań MSCA połączy nauki molekularne i kliniczne, podejścia mechanistyczne i behawioralne oraz strategie międzysektorowe w celu porównania wpływu zanieczyszczeń na objawy psychiatryczne ze zmianami szlaków zapalnych w modelach zwierzęcych i u pacjentów psychiatrycznych. Poprzez zbadanie mechanizmów neuronalnych leżących u podstaw zmian patologicznych w modelach przedklinicznych in vitro i in vivo zespół projektu ma na celu ustandaryzowanie protokołów i schematów doświadczalnych oraz zaproponowanie strategii terapeutycznych.

Cel

The PSYchiatric disorders and COmorbidities caused by pollution in the MEDiterranean area (PsyCoMed) project proposes a MSCA-Staff Exchange program that aims to characterise the role of anthropogenic pollutants in the Mediterranean area as a risk factor of neuropsychiatric disorders and associated pathologies, and the role of neuroinflammatory responses in the disease progression. The consortium comprises 11 beneficiaries (8 academic, 3 SMEs) and 3 TC partners putting together complementary expertises in environmental and life sciences (academics) and analytical biology or natural therapeutic phytocompounds (SMEs). Through a multi-scale (from molecular to clinical science), multi-modal (from mechanistic to behavioural approaches), and inter-sectoral strategy, PsyCoMed will correlate the effects of pollutants on psychiatric symptoms with alterations of inflammatory pathways in animal models and psychiatric patients. We will investigate neural mechanisms underlying pathological changes in vitro and in in vivo preclinical models. Natural substances with therapeutic potential will be tested for their ability to restore healthy mechanisms and alleviate pathological symptoms in animal models. PsyCoMed offers a unique framework to build a network synergy by bringing together themes and scientific practises in the Mediterranean area. The partners will share knowledge/know-how through secondments and workshops in support of PsyCoMed scientific objectives. This will improve the skills of staff members and their opening to the academic and private sectors. By proposing common protocols and experimental design, the participants will foster standardization of experimental procedures and diffusion of good laboratory practise. At a global level, the consortium will acquire the capacity to tackle complex neurobiological challenges, while building long-lasting collaborations. PsyCoMed will provide decision-makers with the ground for public health orientations with societal impact.

Koordynator

UNIVERSITE DE BORDEAUX
Wkład UE netto
€ 262 200,00
Adres
Place pey berland 35
33000 Bordeaux
Francja

Zobacz na mapie

Region
Nouvelle-Aquitaine Aquitaine Gironde
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Uczestnicy (9)

Partnerzy (4)