Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Ultra-Low Design-Effort, Energy-Efficient and Battery-Indifferent Sensor Node for the Green Internet of Things

Opis projektu

Innowacyjny projekt węzła czujników IoT

Szybki rozwój technologiczny w sektorze półprzewodników zaowocował boomem na niewielkie urządzenia. Urządzenie elektroniczne, które w ogromnym stopniu ogranicza zużycie energii i które można zasilać alternatywnym ekologicznym źródłem energii, a które przy tym uosabia wizję internetu rzeczy (Internet of Things, IoT) – to prawdziwe wyzwanie. Zespół finansowanego przez UE projektu UBIGIoT zastosuje podejście oparte na synergii, ukierunkowane na wieloźródłowe kombajny i projekt systemu-na-chipie. Celem badaczy będzie zwiększenie efektywności energetycznej węzła czujników IoT. Dzięki projektowi możliwe będzie skrócenie czasu wprowadzania rozwiązań na rynek i obniżenie kosztów autonomicznych pod względem energetycznym oraz bezprzewodowych węzłów czujników. Zespół projektu UBIGIoT zajmie się wymagającymi problemami dotyczącymi wydajności, a także zweryfikuje i zatwierdzi skuteczność tego podejścia w prezentacjach o znaczeniu przemysłowym.

Cel

"The rapid technological improvement in the semiconductor industry has enabled smaller and smaller devices to pervade our everyday lives. The real challenge in reducing the size to facilitate a ubiquitous integration of smart functions in any “thing” is drastically reducing the power consumption that constrains the volume to the presence of bulky batteries. An electronic device that dramatically reduces its power consumption can be powered by an alternative ""green"" source of energy such as light or vibration enabling the vision of the “Internet of Things”.
In this scenario, the proposed research activity is intended to substantially enhance the energy efficiency of an IoT sensor node by a synergetic approach targeting both multisource harvesters and the System-on-Chip (SoC) design. The latter one aims in a comprehensive approach in which the macroblocks of different nature are designed exploiting at most an automated (digital) design flow.
On this basis, a dramatic human-design effort reduction and silicon area for the same operation is expected for any SoC by a factor in the range of 10x-100x. This implies a faster time-to-market and a reduced cost of energy-autonomous Wireless Sensor Nodes. Challenging problems to be addressed are performance (i.e. resolution, speed).
The effectiveness of the proposed approach will be verified and validated on demonstrators of industrial interest. The project targets to be innovative, interdisciplinary, and intersectoral across academies, an EU-based semiconductor company, and partners from MS and TC mostly based in the ASEN."

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
Wkład UE netto
€ 496 800,00
Adres
VIA BALBI 5
16126 Genova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Genova
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (4)

Partnerzy (5)