Skip to main content
European Commission logo print header

Industrial Manufacturing strategies for distributed control and resilient, rapidly responsive and reconfigurable supply chains.

Opis projektu

Przystępna, niezawodna i sprzyjająca wtórnemu wykorzystaniu produkcja

Czy można zwiększać wydajność, a jednocześnie zużywać mniej? Przemysł wytwórczy w Unii Europejskiej pokazuje, że to możliwe, przynajmniej jeśli chodzi o zużycie materiałów i energii elektrycznej. Właśnie na tym skupił się finansowany ze środków UE projekt MODUL4R. Jego zespół zamierza zaprezentować niezawodne, łatwe w utrzymaniu, przystępne cenowo, nadające się do ponownego użytku i modyfikowalne, modułowe autonomiczne fabryki i łańcuchy dostaw opracowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. To rozwiązanie jest w stanie wytwarzać nowe produkty produktów w małych ilościach i pozwala na szybkie reagowanie na nieoczekiwane zdarzenia, jak również zmiany w łańcuchu dostaw. W ramach projektu powstaną kompleksowe ramy dotyczące zarówno nowych, jak i istniejących linii produkcyjnych, które pozwolą osiągnąć elastyczność, skrócić czas reakcji oraz zadbać o ekologię. Zespół skupi się na odporności łańcucha dostaw, technologiach modułowych, symulacji i rozwiązaniach zorientowanych na ludzi, a także na podnoszeniu kwalifikacji.

Cel

EU manufacturing is constantly becoming “more productive with less”, both in terms of material usage and energy consumption. The dynamics of global markets demand shorter product lifecycles and higher product variety, impacted by an increased volatility in demand. Traditional manufacturing systems are unsuitable to meet the new “think small” paradigm. They enable flexibility but at high operational complexity and for high volume operations to get lower cost production. To realise resilient factories and supply chains, it is mandatory to reduce complexity and cost of plug & produce modular manufacturing.
MODUL4R envisions reliable, maintainable, affordable, (re)usable, and changeable SME-friendly autonomous modular factories and supply chains, able to manufacture new product in low-volumes and rapidly respond to unexpected events as well as the overall supply chain. MODUL4R proposes a holistic framework applicable both to new and existing manufacturing lines to achieve flexibility, rapid responsiveness, and sustainability. MODUL4R will be demonstrated in specialized mould manufacturing for the automotive sector, CPPS for flexible & modular assembly of PCBs, and tools manufacturing for the aerospace.
MODUL4R focuses on 4 pillars, offering HW and SW components:
Pillar 1: Resilience against changes in customer and societal demands and disruption on the supply chain
Pillar 2: Modular technologies for flexible manufacturing operations
Pillar 3: Simulation and interfaces to the Industrial Metaverse
Pillar 4: Human centred technologies and upskilling
The impact of MODUL4R for the EU Manufacturing industry, but also the society itself, can be summarised as follows: (i) Process ramp-up time (>20%), (ii) Speed in product shifting (>29%), (iii) Yield & CpK (>12% & >21%), (iv) OEE (>21%), (v) Part cost reduction (>15%) with over 41 MEUR ROI for the consortium, (vi) 408 new jobs, and (viii) help industry to reduce Energy consumption (>30%) through Automation of processes (>25%).

Koordynator

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
Wkład UE netto
€ 735 912,50
Adres
Hansastrasse 27c
80686 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (18)

Partnerzy (1)