European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

White-label shop for digital intelligent assistance and human-AI collaboration in manufacturing

Opis projektu

Rzeczywistość rozszerzona w miejscu pracy z korzyścią dla MŚP

Współczesny świat biznesu jest niezwykle dynamicznym środowiskiem, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stoją przed coraz większym wyzwaniem, jakim jest wykorzystanie potencjału nowoczesnych narzędzi programowych, a jednocześnie zapewnienie, by ich pracownicy umiejętnie się nimi posługiwali. Mimo że wiemy, na czym polega problem, wiele podmiotów ma trudności z wypełnieniem tej luki. Dlatego też uruchomiono finansowany przez Unię Europejską projekt WASABI, który wyposaży MŚP w narzędzia i wiedzę potrzebne do podniesienia wydajności pracowników. Zespół projektu skupi się na opracowaniu zaawansowanych interfejsów użytkownika, których zadaniem będzie ułatwienie ciągłego, rozszerzonego, hybrydowego podejmowania decyzji. Umożliwi to uproszczenie interakcji ze złożonym oprogramowaniem, skutecznie obniżając wymogi w zakresie umiejętności dla wszystkich użytkowników. Sercem tego rozwiązania jest cyfrowy inteligentny asystent (Digital Intelligent Assistant, DIA), antropomorficzna, zorientowana na zadania sztuczna inteligencja z interfejsem konwersacyjnym. Rozwiązanie DIA zostało zaprojektowane do wspierania MŚP, oferując interakcje z komputerem wyłącznie za pomocą poleceń głosowych, a także porady oparte na sztucznej inteligencji i funkcję analityki rozszerzonej.

Cel

WASABI aims at providing SMEs with the tools and knowledge to improve workers capacities and performance, providing advanced user interfaces for continuous augmented hybrid-decision-making. Such interfaces assist employees in interacting with complex software, effectively reducing its skill floor. In consequence, humans will find using software easier and be more open to applying it effectively at work. WASABI’s advanced interfaces will cover, for instance, situation analysis, intervention identification, action planning and execution, and impact monitoring and mitigation. One of the key technologies in WASABI’s solution portfolio is the digital intelligent assistant (DIA) - an anthropomorphic, task-oriented AI with a conversational interface. A network of DIHs that will help boosting impact by guiding SMEs in this new path will be created and integrated within other existing DIH networks. Our customized, federated, white-label shop will include such DIAs and skill-packages to help organizations reach their sustainability goals. Blue-collar and white-collar workers will be capable of using it for hands-free or eyes-free computer-interaction, AI-based advice and guidance, and augmented analytics.

Koordynator

CONSULTORES DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA SA
Wkład UE netto
€ 93 437,50
Adres
CARRETERA ASUA LA AVANZADA 6
48930 Getxo Bizkaia
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Noreste País Vasco Bizkaia
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 155 729,16

Uczestnicy (18)