Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Unique collaborative ecosystem and programme for promoting the transatlantic cooperation in NGI technologies

Opis projektu

Usprawnienie współpracy transatlantyckiej w zakresie technologii NGI

Kształtowanie współpracy i budowanie strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą są dla UE priorytetami. Od 2016 roku w ramach inicjatywy Next Generation Internet (NGI) podjętych zostało szereg działań na rzecz tej współpracy w zakresie takich zagadnień jak zaufanie i suwerenność danych, tożsamość cyfrowa, odnowa architektury internetu oraz technologie zdecentralizowane. Finansowany przez UE projekt NGI Sargasso pozwoli usprawnić transatlantycką współpracę w zakresie rozwoju i eksperymentowania z nowymi pomysłami, wdrażania prototypów oraz wkładu otwartych społeczności w trendy, które zmienią kształt technologii i usług NGI. W ramach projektu zostanie zorganizowanych pięć otwartych naborów wniosków i udzielone wsparcie dla maksymalnie 96 projektów.

Cel

The EU, the US and Canada share the values of democracy, human rights, the rule of law, and economic and political freedom, and have overlapping foreign policy and security concerns. Close cooperation and strategic relations with the US and Canada remain a priority for the EU.
The Next Generation Internet (NGI) initiative supports this vision of building bridges internationally, especially with the US and Canada. In fact, there have been many initiatives since 2016 focused on enhancing collaboration and cooperation in the development of NGI technologies, services, and standards with the US and/or Canada. The advancement of emerging topics for the EU NGI and corresponding US and Canadian programmes such trust and data sovereignty, digital identity, internet architecture renovation, decentralised technologies and standards, it is of outmost importance to shape the future Internet.
In this context, NGI Sargasso’s mission is to catalyse transatlantic collaboration on the development and experimentation of new ideas, implementation of prototypes, and contribution to standards and open-source communities on technology trends with the potential to reshape tomorrow’s NGI technologies and services. The project will run five open calls for proposals, attracting +300 EU + US and/or Canada teams working on emerging topics for the Next Generation Internet, and will support up to 96 projects that will be benefited from both equity-free funding and capacity building services in a 9-month programme.
The consortium is led by the European Science Foundation (an EU association with a network of over 40,000 experts across all scientific disciplines and over 83 countries), and counts with the support of MWCB (an ecosystem builder driving the digital advancement of society), SPLORO (whose team has been part of different NGI projects, including the EU-US fellowship programme NGI Explorers), and AUSTRALO (leader of the community building in NGI Explorers and Think NEXUS), as core partners.

Koordynator

FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE
Wkład UE netto
€ 5 205 625,00
Adres
QUAI LEZAY MARNESIA 1
67080 Strasbourg Cedex
Francja

Zobacz na mapie

Region
Grand Est Alsace Bas-Rhin
Rodzaj działalności
Other
Linki
Koszt całkowity
€ 5 205 625,00

Uczestnicy (3)

Partnerzy (1)