European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

OPEN MUSIC EUROPE (OPENMUSE) – AN OPEN, SCALABLE DATA-TO-POLICY PIPELINE FOR EUROPEAN MUSIC ECOSYSTEMS

Opis projektu

Tworzenie otwartoźródłowej europejskiej platformy muzycznej

Muzyka jest niezwykle ważnym elementem życia społeczeństwa, który wpływa zarówno na rozwój gospodarczy, jak i na dobrostan ludzi. Jednym z głównych priorytetów jest zwiększenie konkurencyjności, uczciwości i zrównoważonego rozwoju rynku muzycznego. Oparty na zasadach otwartej analizy polityki, otwartej nauki i rozwoju oprogramowania otwartoźródłowego, finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt OpenMusE połączy interesariuszy branży muzycznej i naukowców z 11 państw członkowskich UE oraz Ukrainy. Uczestnicy wspólnie opracują mapę krajobrazu politycznego oraz danych, tworząc podwaliny pod Otwarte Obserwatorium Muzyki – Open Music Observatory. Ta otwartoźródłowa platforma połączy liczne źródła danych i umożliwi kompleksową analizę branży muzycznej. Oprócz umożliwienia interesariuszom i decydentom podejmowania działań opartych na danych, nowe rozwiązanie pomoże także mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do otwartych danych i generowaniu sprawozdań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Cel

OpenMusE brings together music industry stakeholders and researchers from 11 EU countries and Ukraine. Our consortium recognises that placing European music ecosystems on a more competitive, fair, and sustainable footing requires evidence-based policymaking, business planning, and accuracy. We provide the data needed for these actions. Using transparent methods and tools, OpenMusE maps the policy and data landscape; bridges data gaps; and empowers stakeholders and policymakers to take data-driven actions. Our project is grounded on principles of open policy analysis, open science, and open-source software development. We work with stakeholders to identify data gaps on the EU, national, and regional levels; co-create indicators and methods for bridging them; develop free software tools for data collection and analysis; and report not just our findings, but every step taken to reach them. This is the logic behind our Open Music Observatory (OMO), an open-source platform that provides 360-degree intelligence on the music industry by integrating numerous data sources. The OMO is highly automated, providing “living policy documents” that refresh when the backend datasets are updated: these datasets include official statistics on music goods and services; data on musical participation via pan-European surveys, rights-holder data voluntarily shared by industry partners, and streaming service data sampled using novel algorithms developed by our consortium. Using the OMO and our open-source software, music MSMEs without technical departments or expertise will be able to access and analyse open data; model volume and value, including of zero-price uses; create better business models; and generate corporate social responsibility and sustainability reports; all at a fraction of current costs. We validate these tools in four pilot studies that will bring concrete benefits to stakeholders within the project lifespan.

Koordynator

SINUS MARKT- UND SOZIALFORSCHUNG GMBH
Wkład UE netto
€ 630 587,50
Adres
ADENAUERPLATZ 1
69115 Heidelberg
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 630 587,50

Uczestnicy (14)