European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

6G Non Terrestrial Networks

Opis projektu

Sprawna integracja sieci nienaziemnych z sieciami bezprzewodowymi 6G

System 6G obejmie komponent sieci nienaziemnej (ang. non-terrestrial network, NTN), który wspomoże sieć naziemną (ang. terrestrial network, TN) w celu pokonania problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Oczekuje się, że NTN 6G zapewni łączność z urządzeniami użytkownika dla konsumentów i branży wertykalnych, zwłaszcza w obszarach o słabo i niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze, oferując lepsze wyniki w zakresie przepustowości, opóźnień, niezawodności, zasięgu i gęstości połączeń. Zespół finansowanego ze środków UE projektu 6G-NTN zaprojektuje i podda walidacji kluczowe czynniki techniczne sprzyjające NTN w celu włączenia komponentów NTN i TN do sieci 6G poprzez badanie wielowymiarowej infrastruktury sieciowej, wielomisyjnego protokołu radiowego, sieci dostępu radiowego o wielu ograniczeniach i terminali obsługujących wielu użytkowników. Rada doradcza projektu 6G-NTN, składająca się z przedstawicieli wertykalnych grup użytkowników, przedstawi przypadki użycia i wymagania użytkowników. Prace projektowe zapewnią pełną integrację TN i NTN w ramach systemu 6G.

Cel

The 6G-NTN project aims at researching and developing innovative technical, business, regulatory, and standardization enablers to achieve full and seamless integration of the Non-Terrestrial Network (NTN) component into the 6G system and establish the European leadership in this domain. The vision is to extend coverage, resilience, and sustainability of next generation mobile networks, meeting needs and expectations of both vertical and consumer market segments, while unleashing new value chains and creating broad societal impact.
The proposed concept of full-fledged integration of the NTN component into 6G leverages multiple key project outcomes that will pave the way for a service roll-out in the 2030-35 time frame:
- a sustainable and resilient 3D multi-layered (GSO, NGSO, HAPS, drones) network architecture.
- a software defined payload adapted to all flying platforms and all frequency bands
- a very low Earth orbiting space segment
- a flexible waveform supporting terrestrial and non-terrestrial deployments.
- the support of smart phones and vehicle/drone mounted terminals
- the use of new spectrum (i.e. C and Q/V bands) in coexistence with the terrestrial network component
- high accuracy and reliable positioning solutions.
The newly designed NTN component will deliver: i.e. uRLLC (latency < 10 ms) and advanced eMBB (data rate up to several hundred of Mbps) services to vehicle, drone mounted ultra-small size devices, and battery activated nomadic terminals; ii. improved eMBB services to smartphones; iii. short emergency messaging services to smartphones in light indoor/in-vehicle environments; and iv. high accuracy (<10 cm) and reliable location service to both devices categories.
By pulling together leading players across all involved industrial, research and innovation areas, the 6G-NTN ambition is to become the flagship R&I project to define the 6G NTN component and to drive its standardization in 3GPP.

Koordynator

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
Wkład UE netto
€ 447 225,00
Adres
VIA ZAMBONI 33
40126 Bologna
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Bologna
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 447 225,00

Uczestnicy (11)

Partnerzy (3)