Skip to main content
European Commission logo print header

Impact Monitor

Opis projektu

Ocena wpływu badań i innowacji w lotnictwie europejskim

Polityka w zakresie badań i innowacji w lotnictwie europejskim przyczynia się do podejmowania opartych na wiedzy naukowej decyzji dotyczących wprowadzenia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zespół finansowanego przez UE projektu Impact Monitor opracuje spójne i kompleksowe ramy oraz zestaw narzędzi, które mają stać się punktem odniesienia dla oceny technologii i polityki w zakresie środowiskowego, ekonomicznego i społecznego wpływu badań i innowacji w lotnictwie europejskim. Do opracowania ram oraz zestawu narzędzi badacze wykorzystają w sposób innowacyjny wiarygodne i skutecznie stosowane podejścia, na których opierają się wytyczne i zestawy narzędzi Komisji Europejskiej dotyczące lepszych uregulowań prawnych, a także projekty Komisji Europejskiej: TEAM_Play, Clean Sky TE oraz AGILE/AGILE 4.0. Projekt zademonstruje możliwości ram i zestawu narzędzi w trzech przypadkach użycia dotyczących przykładowych innowacji oraz edukacji studentów i szerszej społeczności za pośrednictwem programu Impact Monitor Academy.

Cel

Impact Monitor is a proposal to deliver a coherent and holistic framework and toolbox that aim to become the reference choice for technology and policy assessment of the environmental-, economic- and societal-impact of European aviation R&I. Bolstered by its profound knowledge and multidisciplinary expertise, a consortium consisting of 10 research establishments and academic institutes develop this framework and toolbox by advancing credible and successfully-applied approaches beyond state of the art. In particular, Impact Monitor rests on and advances the approaches used in EC Better Regulation guidelines and toolbox and in the EC projects TEAM_Play, Clean Sky TE, and AGILE/AGILE 4.0. Further, capabilities of the framework and toolbox are demonstrated through three use cases addressing exemplary innovations in European aviation R&I, and are made accessible to educate students and broader community via “Impact Monitor Academy”.

Koordynator

DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Wkład UE netto
€ 721 193,75
Adres
Linder hohe
51147 Koln
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (9)

Partnerzy (1)