European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

THREATS to biodiversity conservation: Global impacts of renewable energies and the interaction with other human activities

Opis projektu

Badanie wpływu energii odnawialnej na różnorodność biologiczną

Energia odnawialna jest naszym kluczowym sprzymierzeńcem w walce ze zmianą klimatu. Nie do końca znamy jednak jej wpływ na różnorodność biologiczną i globalne wzorce przestrzenne. Co więcej, rozwój energii odnawialnej może wchodzić w interakcje z innymi obszarami działalności człowieka wywierającym presję na przyrodę, które już zagrażają dzikim gatunkom. Poznanie oddziaływania między tymi zagrożeniami oraz odpowiedzialnych za nie czynników może pomóc w określeniu priorytetów działań ochronnych. Zespół finansowanego przez UE projektu THREATS bada wpływ rozwoju energii odnawialnej na różnorodność biologiczną, a także powiązania między tym rozwojem a innymi zagrożeniami powodowanymi przez człowieka. Planuje on opracowanie mapy wpływu energii odnawialnej na zagrożone gatunki. Zespół THREATS wykorzysta zgromadzone dane do wyznaczenia obszarów, w których krzyżują się ze sobą liczne zagrożenia, i uwzględni czynniki społeczno-ekonomiczne przyczyniające się do zagrożeń na obszarach chronionych.

Cel

Renewable energy developments are essential to fighting climate change but we do not yet fully understand their global spatial patterns and impacts on biodiversity conservation. Moreover, they could interact with other human pressures that are already threatening wildlife species. Understanding these interactions, the underlying factor triggering these threats, and their effects on protected areas, especially in areas where more threats overlap, would help us better prioritize and optimize efforts to break free from fossil fuels while also halting the loss of biodiversity. Therefore, this project aims to improve our current knowledge of the threats that renewable energy developments represent to biodiversity and to explore and advance our understanding of the interactions with other human-induced threats to biodiversity. This project will map for the first time, the likelihood of impact of all renewable energy developments using the International Union for Conservation of Nature Red List of threatened species for amphibians, birds, and mammals. Together with other threat maps (agriculture, afforestation, overhunting, invasive species, pollution, and climate change), obtained from peer-reviewed public sources, this project will identify and assess the interactions between threats through a co-occurrence matrix, and identify areas where more threats overlap. Finally, it will evaluate the socio-economic factors that are triggering all these threats and their effects on protected areas in two contrasting regions, Europe and South America. This project will promote a link between conservation and energy developments, providing relevant information to nature policies, which is both timely and urgent, as human impacts have become catastrophic on biodiversity. It will also have a substantial impact on my career, as new skills in ecological modelling and global threat assessment will complement my previous experience in human-induced threats and conservation biology.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 230 774,40
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych