CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Strategic reasoning for socially good mechanisms

Opis projektu

Radzenie sobie z agregacją preferencji w systemach wieloagentowych

W zawiłej sferze systemów wieloagentowych (MAS) pojawia się spędzający sen z oczu problem polegający na agregacji sprzecznych indywidualnych preferencji, szczególnie w obliczu samolubnych agentów. Dążenie do społecznie pożądanych wyników staje się jeszcze bardziej zniechęcające, gdy agenci mogą manipulować systemem, kłamiąc na temat swoich preferencji. Przeszkoda ta rozciąga się na różnorodne zastosowania w świecie rzeczywistym, od protokołów sprawiedliwego podziału po bezpieczne systemy głosowania. Dzięki wsparciu programu działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt SEAL wykorzysta logikę strategii do stworzenia logicznych ram formalnego projektowania i weryfikacji mechanizmów, które poruszają się po złożoności wyborów społecznych w ramach MAS. Projekt ma na celu zwiększenie zaufania do mechanizmów generowanych maszynowo. Projekt SEAL stanowi obietnicę rewolucyjnej odmiany dziedziny obliczeniowych wyborów społecznych.

Cel

"The design and evaluation of mechanisms for aggregating preferences is a central problem in Multi-Agent Systems (MAS). In such setting, we need to be able to aggregate individual preferences, which are conflicting when agents are self-interested. More importantly, the mechanism should choose a socially desirable (or ""good"") outcome and reach an equilibrium despite the fact that agents can lie about their preferences. The real-world applications of designing and verifying mechanisms for social choice are manifold, including fair division protocols, secure voting, and truth-tracking via approval voting. Although logic-based languages have been widely used for verification and synthesis of MAS, the use of formal methods for reasoning about auctions under strategic behavior as well as automated mechanism design has not been much explored yet. An advantage in adopting such perspective lies in the high expressivity and generality of logics for strategic reasoning. Moreover, by relying on precise semantics, formal methods provide tools for rigorously analyzing the correctness of systems, which is important to improve trust in mechanisms generated by machines. This project aims to design a logical framework based on Strategy Logic (SL) for formally verifying and designing mechanisms for social choice. More specifically, we aim at (i) proposing an approach addressing the probabilistic setting (with Bayesian information, stochastic transitions and mixed strategies); (ii) identifying fragments of SL that enjoy both good complexity and satisfying expressive power for being applied to classes of mechanisms; (iii) modeling and reasoning about relevant problems from the state-of-the-art in computational social choice using the proposed logical framework; and (iv) methodically studying the obtained fragments in relation to the expressivity, model-checking and satisfiability problems."

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Wkład UE netto
€ 172 750,08
Adres
CORSO UMBERTO I, 40
80138 Napoli
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Sud Campania Napoli
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych