Skip to main content
European Commission logo print header

Pre-Hellenic Loanwords in Greek: Lexicon of the Substrate Analysed

Opis projektu

Intrygujące dzieje starożytnej greki

W długiej i złożonej historii języków kryje się niezwykła zagadka – tajemnicze przedhelleńskie zapożyczenia, które przeniknęły do starożytnej greki używanej w kulturze egejskiej epoki brązu. Te starożytne zapożyczenia językowe, obecne w tak archaicznej formie greki jak język mykeński, od długiego czasu frapowały wielu uczonych. Próby znalezienia jednego źródła, z których pochodzą, napotkały poważne metodologiczne przeszkody. Obecnie dzięki wsparciu działań „Maria Skłodowska-Curie” uczeni skupieni wokół projektu PHILOGLOSSA stworzą ogólnodostępną językową bazę danych, umożliwiającą świeże podejście do rozwiązania tej zagadki. Najnowsze badania archeogenetyczne wskazują w tym kontekście na rolę ożywionych kontaktów między użytkownikami greki starożytnej a rdzennymi mieszkańcami basenu Morza Egejskiego. Zatem wyniki projektu okażą się bezcenne z punktu widzenia nie tylko lingwistów specjalizujących się w językach indoeuropejskich czy prehistoryków i archeologów zajmujących się cywilizacją egejską, ale również specjalistów w dziedzinie genetyki. W szerszym znaczeniu, jest to przedsięwzięcie, które daje nadzieję na ujawnienie ukrytych wątków naszego dziedzictwa językowego i kulturowego.

Cel

PHILOGLOSSA aims to provide a critical reassessment and analysis of the loanwords borrowed into the Ancient Greek language of from the prehistoric languages early Greek speakers encountered in the Bronze Age Aegean. These 'Pre-Hellenic' (or 'Pre-Greek') loanwords have long been recognised to constitute a significant layer in the Greek lexicon, the earliest of which are already present in Mycenaean Greek attested by Linear B documents. Despite the phenomenon being well known, the historical origins and linguistic interpretation of these loanwords have remained controversial, and attempts to explain them as from a single source (as per the interpretational framework of the latest, controversial Etymological Dictionary of Greek [2010, Leiden] by Robert Beekes) has been fraught with methodological problems. PHILOGLOSSA will build an open-access linguistic database to facilitate a fresh analysis of the material that will be conducted as the main research activities of the project. As new archaeogenetic studies have provided new evidence strongly suggesting intensive and sustained social and cultural interaction between the incoming early Greek speakers and the earlier inhabitants of the Aegean, it is of crucial importance to re-evaluate the linguistic evidence for these exchanges preserved in the Ancient Greek language. As such the results of PHILOGLOSSA will be of interest not only to those interested in the history of the Greek language, but also to Indo-European comparative linguists, Aegean prehistorians, archaeologists, and geneticists more broadly.

æ

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 214 934,40
Adres
Norregade 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych