Skip to main content
European Commission logo print header

Considering Rurality and Religion: Mapping an Alternative Media Ecosystem and Addressing Gaps in Misinformation Research

Opis projektu

Nowe spojrzenie na wieś, radio i religię: Mapowanie mediów alternatywnych

Badania nad mediami mają kluczowe znaczenie dla zwalczania patologii wpływających na demokrację oraz odkrywania mechanizmów działania socjotechnik wpływających na rozprzestrzenianie się fałszywych informacji. Wciąż jednak istnieje wiele luk, które wymagają podjęcia działań. Dotychczas niewiele uwagi poświęcano na przykład ekosystemom mediów na wsiach, wykorzystywanym głównie przez ludność religijną. Badania jakościowe mogą uzupełniać metody ilościowe, dając wgląd w zagadnienia prawdy i fałszu w społeczeństwach. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu MAP-MISINFO bada szczegóły rozprzestrzeniania się fałszywych informacji i praktyk badawczych dotyczących mediów. Prace opierają się na analizach przeprowadzonych w amerykańskim stanie Utah, charakteryzującym się dużą liczbą nadawców, wyraźnym podziałem na obszary wiejskie i miejskie oraz religią większościową. Studium przypadku zostanie wykorzystane do analizy i oceny podstawowych narzędzi badawczych. W ramach projektu powstanie witryna internetowa i publikacje oparte na wytycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Cel

MAP-MISINFO is a proposal for a two-year European MSCA Fellowship at the University of Copenhagen (UCPH), within the
Department of Communication (COMM). It proposes examining the intersection of misinformation, as a growing threat to democracy,
and media research practices aimed at understanding information dissemination. As media research approaches are a key way to
understand and potentially address misinformation, it is vital that media scholarship better account for gaps in practice—for example,
around under-researched contexts such as rurality and radio. Another prevalent but understudied gap is how qualitative inquiry can
be used to in conjunction with common practices in ‘counting or categorizing’ instances of misinformation online; such approaches
better consider the manifold ways societies navigate between facts and fabrications—what sociotechnical systems and contexts
might allow misinformation to thrive or be combatted. The MAP-MISINFO project will work towards filling both types of gaps through
a two-pronged, interrelated research design. First, the project will engage in an empirical case study, mapping a misinformation-related topic as it moves through the open web and region-specific media ecosystems. The region of focus will be the rural,
conservative, relatively homogeneous US state of Utah. This case study will serve to inform (and be informed by) the other
prong of MAP-MISINFO: a mapping and analysis of common media research tools used in examining misinformation. This second
objective of the project entails carefully curated workshops of media scholars and publication overviews. The project will generate a
public-facing website, media appearances, peer-reviewed publications, a report for general distribution, and a special issue of a top
Communications journal. The host institution, UCPH, is uniquely positioned to provide methodological and theoretical guidance.
MAP-MISINFO will also contribute to establishing my international academic career.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 230 774,40
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych