European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Monitoring, Reporting and Verification of Soil Organic Carbon and Greenhouse Gas Balance

Opis projektu

Wiarygodna ocena akumulacji węgla organicznego w glebie wsparciem dla rolnictwa węglowego

Węgiel organiczny w glebie odgrywa kluczową rolę w regulowaniu usług ekosystemowych, szczególnie w zakresie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, będącego jedną ze strategii łagodzenia zmiany klimatu. Finansowany przez Unię Europejską projekt MRV4SOC ma na celu opracowanie włączającej, solidnej, przejrzystej i opłacalnej metodologii oceny emisji gazów cieplarnianych, szacowania pełnego budżetu emisji dwutlenku węgla, pomiaru akumulacji węgla organicznego w glebie, a także ocenę wyników konwencjonalnych praktyk zarządzania i rolnictwa węglowego. Przede wszystkim zespół projektu zamierza opracować metody monitorowania zmian w poziomach akumulacji węgla organicznego w glebie w kontekście zarówno zmiany klimatu, jak i presji społeczno-ekonomicznej. Ponadto dąży do standaryzacji systemów monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) na potrzeby unijnego sektora gruntów. Ostatecznie projekt ma na celu ustanowienie metodologicznych ram MRW, które zwiększą wiarę zainteresowanych stron w sens dobrowolnego udziału w rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Cel

MRV4SOC aims at designing a comprehensive, robust, and cost-effective Tier 3 approach, accounting for changes in as many C pools as possible, to estimate GHG and full C budgets, coupling C and N cycles, quantify Soil Organic Carbon (SOC) accumulation, and assess the results of traditional management practices and C farming. The main challenges addressed in MRV4SOC are: i) monitoring changes in SOC accumulation due to climate change and socio-economic pressures; ii) accounting for C and N cycles in full C budgets; iii) development of scientifically-sound, standard, and transparent Tier 3 methodology at different scales, iv) implementation of high-quality in-situ and RS data for testing methods and scale-up purposes; iv) standardisation of Monitoring, Reporting, and Verification schemes to ensure transparency, robustness, and cost-effectiveness; and v) a lack of trust in Voluntary Carbon Markets. To overcome these challenges, MRV4SOC will develop 6 specific objectives, which will be measurable, verifiable, and monitored through KPIs pointing at specific targets. MRV4SOC proposes a comprehensive 3-year work plan that ranges from the assessment of C pools in 9 land use/ land cover classes located in 14 Demonstration Sites (DS); to the potential integration of the approach. MRV4SOC aims at designing a comprehensive and robust Tier 3 approach accounting for changes in as many C pools as possible (above-ground biomass, below ground-biomass, litter, dead wood, soil organic carbon, and harvested wood products) fully aligned with national GHG reporting. MRV4SOC seeks to develop solutions applicable for different spatio- temporal scales and climate change scenarios and validated for a wide variety of ecosystems in arid, temperate, and continental climate zones in collaboration with local stakeholders. The proposed approach will help establish reliable and transparent C farming credits within a cost-effective monitoring, reporting, and verification (MRV) methodological framework.

Koordynator

GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA
Wkład UE netto
€ 758 311,25
Adres
CALLE ISAAC NEWTON PARQUE TECNOLOGICO DE MADRID
28760 Tres Cantos
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 758 311,25

Uczestnicy (20)