European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

rEaLIzing healthcare 4.0 eXploIting the 6G netwoRk evolutION

Opis projektu

Technologie 6G dla bezpiecznego ekosystemu opieki zdrowotnej

Zaawansowane technologie 6G mogą potencjalnie ułatwić cyfryzację opieki zdrowotnej w kontekście koncepcji Healthcare 4.0. Finansowany ze środków UE projekt ELIXIRION ma na celu stworzenie kompleksowej i innowacyjnej sieci szkoleniowej i badawczej, która połączy różne dyscypliny. Jego głównym celem jest położenie podwalin pod wdrożenie koncepcji Healtcare 4.0 poprzez wykorzystanie możliwości technologii 6G. Projekt dąży do zapewnienia szerokiego zakresu usług opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom i pacjentom. Usługi te obejmują bardzo niskie opóźnienia w zastosowaniach wrażliwych na czas, szybką łączność dla usług intensywnie wykorzystujących dane oraz bezpieczny dostęp do zasobów opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zachowaniu standardów prywatności. Projekt ELIXIRION ma na celu stworzenie bezpiecznego, wydajnego i rentownego ekosystemu opieki zdrowotnej, który przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

Cel

ELIXIRION will create the first fully-integrated, inter- and multi-disciplinary, highly-innovative training and research network that will set the foundations of the emerging Healthcare 4.0 paradigm by leveraging 6G technologies targeting to: i) provide all citizens/patients with a wide range of services of different requirements, such as ultra-low latency for latency-critical applications, high speed for data hungry services and ubiquitous secure access to healthcare resources, anytime, anywhere, respecting all privacy aspects, and ii) ensure a secure, efficient, and profitable healthcare ecosystem to all involved stakeholders, while creating a sustainable open market easing access to new players. To achieve the aforementioned objective, ELIXIRION will: 1) leverage a gamut of 6G technologies towards a powerful interconnected network for ultra-high performance access to the healthcare ecosystem targeting up to 99,99999% reliability, 100% coverage, down to sub-ms E2E latency, up to 1 Tbps capacity, high energy- and cost-efficiency, while supporting a massive number of connections, 2) design edge-aware algorithms leveraging diverse computing capabilities offering ultra-fast task execution through parallelization, serverless and distributed computing by intra- and inter- edge node orchestration techniques for real-time mission critical healthcare applications, 3) provide an E2E slicing and zero-touch orchestration framework for optimized 6G network performance across the healthcare ecosystem, targeting at full network automation and secure information handling especially when a massive number of medical devices is considered, by leveraging AI/ML, while considering all different network parts and data analytics to derive useful information helping in the decision-making process, and 4) create a sustainable healthcare ecosystem and new business models leveraging blockchain-based incentive engineering for secure incentivized collaboration among the involved stakeholders.

Koordynator

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
Wkład UE netto
€ 240 098,40
Adres
KEDEA BUILDING, TRITIS SEPTEMVRIOU, ARISTOTLE UNIVERSITY CAMPUS
546 36 THESSALONIKI
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (9)

Partnerzy (4)