CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

REUNIR - Resilience, Enlargement, Union, Neighbourhood, International Relations Future-proofing EU security, Enlargement and Eastern neighbourhood policies for a new age of international relations

Opis projektu

Budowanie przyszłej odporności w obliczu zmian geopolitycznych

Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku wstrząsnęła pozimnowojennym ładem i bezpieczeństwem europejskim, zmuszając Unię Europejską do podjęcia skomplikowanej walki na arenie geopolitycznej. W obliczu zagrożeń ze strony Rosji, Chin, Turcji i innych graczy UE musi stawić czoła takim wyzwaniom, jak przestarzała polityka, napięte stosunki i kryzys wiarygodności na Bałkanach Zachodnich i w krajach Partnerstwa Wschodniego. W tym kontekście celem finansowanego ze środków UE projektu REUNIR, łączącego 12 partnerów z całej Europy, jest wprowadzenie podejścia prognostycznego. W szczególności zespół projektu oceni zagrożenia dla odporności krajów kandydujących, zidentyfikuje luki w zdolnościach i zmapuje sposoby postrzegania w krajach UE. Efektem tych prac będą oparte na dowodach zalecenia polityczne, które pomogą poprowadzić UE w kierunku bardziej bezpiecznej i odpornej przyszłości pomimo stale zmieniającego się krajobrazu stosunków międzynarodowych.

Cel

Russia’s 2022 invasion of Ukraine has ended the post-Cold War European security order, creating new realities in countries neighbouring the EU and shattering illusions in several member states about the Kremlin’s true intentions in wider Europe. By granting candidate status to Ukraine and Moldova and a European perspective to Georgia, the EU has rejected a Russian sphere of influence and instead determined where its future borders should lie. But this decision has not yet led to policies tailored to effectively respond to a geopolitical context which also sees China and other state actors competing for influence. The Eastern Partnership still needs to be fitted with security and connectivity components. In the accession process, existing formats had already reached their limits with, inter alia, the obstructionism by certain member states that is linked to the divisive issue of EU internal reform. This has cost the EU a lot of credibility in the Western Balkans and will take years to resolve.
REUNIR, a project with 12 partners from across Europe, examines how the EU can strengthen its foreign and security toolboxes to bolster the resilience and transformation of (potential) candidate countries in a new age of international relations. REUNIR’s foresight approach takes the fundamental uncertainty and openness of alternative futures seriously. Adding the effects of ‘protean power’ unleashed in unforeseen circumstances to a multi-disciplinary approach to the research of the EU’s ‘control power’ in relations with strategic rivals, REUNIR empirically assesses foreign threats to the military, socio-economic and democratic resilience of 9 neighbouring countries, determines capability shortfalls, maps local perceptions of the EU’s support and political perspectives inside the EU on neighbourhood relations. Outlining scenarios up to 2035, REUNIR offers evidence-based policy recommendations to mitigate malign foreign interference and strengthen the EU’s external action.

Koordynator

CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES
Wkład UE netto
€ 568 930,00
Adres
PLACE DU CONGRES 1
1000 Bruxelles / Brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 568 930,00

Uczestnicy (11)