European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Pan-European Food Systems Science Network

Opis projektu

Rozwój nauki o systemach żywnościowych w całej Europie

Potrzebna jest nowa struktura, która sprosta pojawiającym się wyzwaniom związanym z utrzymaniem europejskiego systemu żywnościowego. Finansowany ze środków UE projekt FoSSNet ma na celu ustanowienie i wzmocnienie mocnej i zrównoważonej sieci akademickiej skoncentrowanej na nauce o systemach żywnościowych w całej Europie. Sieć ta będzie wspierać tworzenie nowej struktury zarządzania wiedzą i innowacjami dla europejskiego systemu żywnościowego, zgodnie z unijnymi celami „od pola do stołu” i priorytetami programu Food 2030. Rozwój sieci i postęp w nauce i edukacji w zakresie systemów żywnościowych będzie prowadzony z podejściem integracyjnym, aby zapewnić udział wszystkich odpowiednich dyscyplin, naukowców i podmiotów nieakademickich w rozwoju nauki o systemach żywnościowych.

Cel

The vision of FoSSNet is a strengthened and deepened academic network to support a new Knowledge and Innovation governance structure for Europe’s food system. A new structure is needed as the current Knowledge and Innovation system in the European Research Area is insufficient to address the emerging challenges of nourishing the European food system in a healthy, sustainable and fair way. The aim of FoSSNet is twofold, on one hand to establish a permanent pan-European network for Food System Science and on the other hand to advance inter- and transdisciplinary Food System Science and education. This will contribute directly to the farm to fork objectives and FOOD2030 priorities. Developing the network and advancing Food Systems Science and education will be underpinned by an inclusive approach to ensure engagement of all relevant disciplines, researchers and non-academic actors in advancing Food System Science. In order to reach the vision and aim, FoSSNet will 1) develop a conceptual framework and a process for developing food system transformation pathways to create a common language and understanding among food system thinkers, 2) establish, mobilise and consolidate an inclusive inter- and transdisciplinary pan-European academic network for food systems science to bring European food systems scientists and the science institutions together, 3) enhance inclusivity of the Knowledge and Innovation system for a sustainability transformation of EU food systems by addressing sensitivities to power relations and inequities that pervade food systems and contested transformation processes, 4) co-produce research for sustainable food system transformation to remove existing barriers to interdisciplinarity in food system science, 5) build food systems capability through an academy and curricula to ensure the impact of future food system thinkers and 6) create scientific, economic and societal impact by ensuring sustainability of the network.

Koordynator

ROSKILDE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 310 808,75
Adres
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Sjælland Østsjælland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 310 808,75

Uczestnicy (13)

Partnerzy (1)