CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MaaSiveTwin–MAnufacturing as a service And Supply chain predictIVE Twin for critical raw materials

Opis projektu

Zwiększanie odporności cyfrowej w łańcuchach wartości surowców krytycznych

Postępująca transformacja energetyczna zwiększa zapotrzebowanie na surowce krytyczne, takie jak lit, kobalt i pierwiastki ziem rzadkich. Budowa stałego łańcucha dostaw tych surowców stanowi poważne wyzwanie ze względu na ich niedobory, a także trudną sytuację geopolityczną. Utrudnienia w dostawach, takie jak niedawna blokada Kanału Sueskiego, przypominają o wrażliwości łańcuchów dostaw i stanowią zagrożenie dla sektorów wykorzystujących te surowce do wytwarzania zielonych rozwiązań. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MaaSiveTwin zamierza obserwować i optymalizować procesy wydobycia, przetwórstwa i transportu surowców krytycznych. Zwiększając wydajność łańcucha dostaw, zmniejszając niepewność i wspierając świadome podejmowanie decyzji, badacze skupieni wokół projektu wspierają zieloną transformację gospodarki. W tym celu przeprowadzą analizy danych na temat wydobycia, transportu, przetwarzania i parametrów środowiskowych surowców krytycznych w czasie rzeczywistym, opracowując prognozy w celu zapewnienia większej odporności.

Cel

MaaSiveTwin aligns with the vision of creating a competitive and sustainable digital Europe and green value chain by even combining the two aspects! This twin enables Manufacturing as a Service by tracking mining and processing of critical raw materials (CRM) which will be tested by the first Li-refinery in Europe, RockTech and the first large scale LiFePO4 battery manufacturer, ElevenEs. The twin helps to improve efficiency of the supply chain, reduce uncertainty, and support informed decision making, all of which are critical for supporting the transition to a more sustainable economy. MaaSiveTwin will provide real-time data analysis and insights of CRM mining, shipping, processing, and sustainability. Additionally, by predicting scenarios based on disruptive events such as Suez channel blockage, the tool will enable participants to use other suppliers as Manufacturers as a Service in case of Supply Chain disruption to keep machinery in their factories running, increase utilisation and enable fully integrated, resilient value chains from mining of CRM till the end products.

MaaSiveTwin extends the analysis of critical materials for e.g Li, Co, Ni that go into batteries, light and heavy rare earth elements that go into magnets for wind turbines and e-motors, Vanadium for redox flow cells, Pt for H2 fuel cells and many more to enable the transition to green energy technologies which are based on CRMs to achieve the Green deal goals, “fit-for-55” and the EU critical raw material act which was proposed in 03/2023. This digital twin will track the path towards our ambiguous EU goals and make European CRM value chains more digital and more resilient.

Koordynator

FIRMA BATTRONICS
Wkład UE netto
€ 1 404 732,50
Adres
ZUM FUCHSBAU 1
39606 OSTERBURG
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt Stendal
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 404 732,50

Uczestnicy (6)

Partnerzy (1)