Skip to main content
European Commission logo print header

Clinical validation of the First Implantable Sensor System for Wireless detection of stent occlusion/ restenosis

Opis projektu

Monitorowanie stentów tętniczych w czasie rzeczywistym

Choroba tętnic obwodowych wiąże się ze zwężeniem naczyń krwionośnych i zmniejszeniem przepływu krwi z powodu miażdżycy lub odkładania się blaszek. Leczenie polega na wszczepieniu stentu, ale w 20 % przypadków dochodzi do jego ponownego zatkania, co prowadzi do znacznej zachorowalności. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji projektu StentGuard opracował wszczepialny system czujników, który umożliwia dokładną diagnozę zatkania naczyń w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia pacjentom monitorowanie stanu ich stentów po niskich kosztach, wypierając tradycyjne badania kliniczne. Co ważne, informacje te mogą być interpretowane przez lekarzy niebędących specjalistami, co ułatwia szybkie rozpoznanie nawrotu zwężenia, wpływając korzystnie na stan zdrowia pacjentów i koszt opieki zdrowotnej.

Cel

Globally, over 237 million people suffer from peripheral artery disease (PAD), an abnormal narrowing of the arteries. The implantation of stents (spiral wire protheses) is the first-line therapy for PAD with ~ 3.5M stents implanted worldwide every year. Restenosis, the gradual reclogging
of the blood vessel after stent implantation, is a major problem leading to high morbidity and mortality which occurs within 6 years after implantation in ~23 % of all cases and is often detected when it is too late. More frequent surveillance of PAD patients to avoid unnecessary amputations
and death is an unmet clinical challenge. VesselSens is developing the StentGuard, a smart therapeutic monitoring device that enables rapid, low cost, early diagnosis of restenosis non-invasively and reliably. This device allows stent monitoring at high frequencies with low cost by
non-specialist medical practitioners solving the problem of unchecked disease progression and saving the EU economy over €1bn/ year.

Koordynator

VESSELSENS GMBH
Wkład UE netto
€ 2 500 000,00
Adres
Grantham-allee 2-8
53757 Sankt augustin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Rhein-Sieg-Kreis
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 8 806 517,50