CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mapping the First Millennium Glass Economy

Opis projektu

Odkrywanie tajemnic produkcji szkła i handlu nim we wczesnym średniowieczu

Szklarstwo to gałąź produkcji, która pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery przeszła prawdziwą transformację. Produkcja szkła pierwotnego była wcześniej scentralizowana, a jej główne ośrodki przemysłowe znajdowały się w krajach Lewantu oraz w Egipcie. Jednak we wczesnym średniowieczu sytuacja ta uległa znaczącej zmianie, co znalazło również odzwierciedlenie w recepturach i składzie chemicznym szkła. Dlatego analizy szklanych wyrobów oferują cenny wgląd w takie kwestie jak transfer technologii, handel dalekosiężny czy zmiany gospodarcze. Finansowany ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projekt GlassRoutes poświęcony jest badaniom dotyczącym produkcji, handlu i użytkowania szkła jako głównej działalności gospodarczej w regionie Morza Śródziemnego od IV do XII wieku. Przedmiotem dokładnych analiz jest skład wyrobów szklanych pochodzących ze zbiorów z całego badanego obszaru. Zespół projektu skupia się również na analizie innowacyjnych rozwiązań technologicznych opracowanych w tamtym okresie, badając między innymi takie procesy, jak pojawienie się szkła bizantyjskiego, rozprzestrzenianie się islamskich wzorów naczyń szklanych wyrabianych z użyciem popiołu roślinnego oraz rola ośrodków położonych na terenie Al-Andalus.

Cel

The production of raw glass up until the early medieval period was restricted to few primary glassmaking centres in the Levant and Egypt producing glasses with distinct chemical fingerprints that were then shipped all over the Mediterranean. The study of glass thus provides a unique perspective on long-distance communications and shifts in economy, trade and cultural interactions. This project explores the production, trade and consumption of glass as a major economic activity in the medieval Mediterranean. The chronological parameters are the 4th to 12th centuries CE, covering a period of significant diversification and technological innovations in glass production. The project addresses three broad gaps in our understanding of these developments: Byzantine glassmaking; the spread of Islamic plant ash glass; and the role of the Iberian peninsula. GlassRoutes will push the frontiers of glass research by integrating chemical, archaeological and documentary data about these three key players in the medieval glass economy. By comparing the material and artistic aspects of glass assemblages from selected Mediterranean sites it will identify patterns in the manufacture, trade and usage of glass.

The aim of GlassRoutes is to establish the socio-cultural and geopolitical dimensions of glass. What types of primary (raw) glass are found at different sites? How do they compare in terms of secondary use (types of artefacts)? What are the reasons for the differential use of glass and its colours? Research will examine the provenance of the material in relation to its use for selected artefacts to reveal the economic and cultural mechanisms underlying the culture-specific use of glass. This project is unique in its interdisciplinary approach; it combines archaeological, historical and analytical data as well as statistic tools to characterise the dynamic relationship between supply and consumption and its implications for artistic practices and technological innovation.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 1 982 401,00
Adres
RUE MICHEL ANGE 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 982 401,00

Beneficjenci (1)