European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Compliant Actuation Robotic Platform for Flexible Endoscopy

Publikacje

A variable impedance actuator using shape memory alloy

Autorzy: L. Manfredi, F. L. Velsink, H. Khan, A. Cuschieri
Opublikowane w: Proceedings ACTUATOR 2016, 2016
Wydawca: MESSE BREMEN

Analysis of performance and energy efficiency of thin shape memory alloy wire-based actuators

Autorzy: H. Khan, L. Manfredi, Y. Huan, F. L. Velsink, A. Cuschieri
Opublikowane w: Proceedings ACTUATOR 2016, 2016
Wydawca: MESSE BREMEN

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników