European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Social Enterpreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action

Opis projektu

Przedsiębiorczość społeczna i innowacyjne rozwiązywanie problemów w słabszych strukturalnie regionach wiejskich

Słabo rozwinięte pod względem strukturalnym regiony wiejskie borykają się z problemami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności spadkiem produkcji towarów i usług oraz odpływem młodych i wysoko wykwalifikowanych mieszkańców. Finansowany ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt RURACTION ma na celu utorowanie drogi dla tworzenia innowacji społecznych w regionach wiejskich. Powstanie sieć badawczo-szkoleniowa zrzeszająca wybitnych naukowców i doświadczonych praktyków z przedsiębiorstw społecznych, których specjalistyczna wiedza zostanie wykorzystana przy organizacji wiosennych szkół, jesiennych seminariów i wymian międzysektorowych. Planowane jest przeanalizowanie różnych sposobów działania praktyków, którzy tworzą i wdrażają innowacje społeczne za pomocą środków z zakresu przedsiębiorczości, co pozwoli na ocenę ich wpływu na wzmocnienie pozycji społeczności. Dzięki temu zyskają wsparcie w zakresie działań związanych z rozwiązywaniem problemów.

Cel

Structurally weak rural regions are faced with major social and economic problems. In comparison to urban or intermediate regions, predominantly rural regions are economically less productive and they provide a less extensive scope of desired goods and services. As a consequence, the regions experience a loss of inhabitants, especially of young and highly skilled people. Thus, downward spirals are set in motion that further reduce economic opportunities and prevent rural regions from overcoming their structural deficits.
The proposed RURACTION research and training network focuses on socially innovative solutions to these rural problems developed by social entrepreneurs. Social entrepreneurs are understood as practitioners who create and implement social innovations by entrepreneurial means. The question arises under which conditions they operate, how they organise solutions, how they network and empower residents, which impacts they actually have on rural development, and how they can be supported in their problem-solving activities.
The European Commission identifies the subject of social innovation in rural regions as a research gap. RURACTION intends to fill this gap. The research and training network brings together highly acknowledged academics and very experienced practitioners from social enterprises to contribute their expertise in this field (e.g. with spring schools, autumn skills seminars and cross-sectoral secondments). It strives to achieve excellent research results and aims at qualifying early stage researcher as equally scientifically and practically skilled experts for social entrepreneurship and social innovations in rural regions – be it in order to conduct further research in this complex scientific field, to professionally support and promote initiatives of existing social entrepreneurial organisations, and/or to professionally start their own initiatives and social enterprises.

Koordynator

LEIBNIZ-INSTITUT FUR RAUMBEZOGENE SOZIALFORSCHUNG (IRS) EV
Wkład UE netto
€ 498 432,96
Adres
FLAKENSTRASSE 29-31
15537 Erkner
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Brandenburg Brandenburg Oder-Spree
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 498 432,96

Uczestnicy (8)

Partnerzy (3)