European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Exploring the mechanisms underlying the evolution of plastids through the study of an unusual nitrogen-fixing symbiosis

Opis projektu

Na tropie potencjalnego endosymbiotycznego zdarzenia ewolucyjnego

Plastydy to organelle odpowiadające za przebieg procesu fotosyntezy w organizmach eukariotycznych. Należą do nich chloroplasty, które powstały jako sinice, a następnie zostały wchłonięte przez eukarionty w ramach endosymbiotycznej relacji. Finansowany ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” zespół projektu UCYN2PLAST zbada hipotezę, według której jesteśmy obecnie świadkami ewolucyjnych przygotowań do podobnego zdarzenia. Tym razem proces może zostać zapoczątkowany przez organizm fotosyntezujący – jednokomórkowy glon eukariotyczny, który wchłonie wiążącą azot sinicę dostarczającą cennego gazu w zamian za materię organiczną glonu. Badacze skupieni wokół projektu przeanalizują tę hipotezę używając w tym celu analizy metatranskryptomicznej i mikroskopii elektronowej w połączeniu z sondami molekularnymi i ilościowymi technikami izotopowymi, stosując je do badania próbek morskich, a także efektów inkubacji w wodzie morskiej.

Cel

Symbioses are evident sources of innovation in nature, critical for the evolution of plastids and the success of eukaryotes on Earth. The mechanisms promoting such relationships, however, are difficult to identify, especially between single-celled organisms, and remain largely unknown. A widespread symbiosis was recently discovered in the ocean between an unicellular cyanobacterium (UCYN-A) and single-celled eukaryotic algae (prymnesiophyte). UCYN-A lacks typical cyanobacterial features such as the capacity to perform oxygenic photosynthesis, CO2 fixation or the tricarboxylic acid cycle, and must thus rely on the supply of organic matter from the algal host. In turn, UCYN-A shows a dramatic genome reduction with a high specialization in nitrogen fixation, providing fixed nitrogen to the alga. Given the importance of nitrogen for the algal productivity, it has been hypothesized that UCYN-A could eventually give rise to a nitrogen-fixing plastid in a process analogous to the origin of chloroplasts. This project aims to study the UCYN-A symbiosis both from an evolutionary and a functional point of view: First, the identification and characterization of new associations from marine samples at a global scale through molecular techniques will allow a deep comparison of closely-related symbiotic lineages that will help to understand the evolutionary underpinnings of this symbiosis. Second, nutrient incubation experiments of seawater samples over diel cycles will be performed to identify potential factors regulating the carbon and nitrogen exchange between partners to gain knowledge on the host-symbiont coupling mechanisms. For this purpose, metatranscriptomic analysis and electron microscopy combined with molecular probes and quantitative isotopic techniques (FISH-nanoSIMS) will be applied. Elucidating the mechanisms underlying this unusual nitrogen fixing symbiosis will provide valuable insight into previously unknown processes explaining the evolution of plastids

Koordynator

SORBONNE UNIVERSITE
Wkład UE netto
€ 246 668,40
Adres
21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE
75006 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 246 668,40

Partnerzy (1)