European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sustainable and efficient bio-chemical catalytic cascade conversion of residual biomass to high quality biopolymers

Opis projektu

Zrównoważone przetwarzanie biomasy odpadowej w wysokowartościowe biopolimery

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu BioCatPolymers pracuje nad opracowaniem zrównoważonej i wydajnej metody przetwarzania niskiej jakości biomasy odpadowej w biopolimery o wysokiej wartości. Proponowana technologia obejmie zintegrowany hybrydowy proces biotermochemiczny pozwalający na przetwarzanie cukrów pochodzących z biomasy w mewalonolakton, który podlega konwersji do biomonomerów za pomocą selektywnych procesów chemokatalitycznych. Celem inicjatywy jest przystępne cenowo wytwarzanie izoprenu i 3-metylo-1,5-pentanodiolu, czyli dwóch monomerów charakteryzujących się dużym popytem rynkowym, które mogą być przetwarzane na elastomery i poliuretany. Prace w ramach projektu mogą przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji bio-izoprenu o połowę, a w przypadku 3-metylo-1,5-pentanodiolu produkcja może stać się tańsza nawet o 70 %.. Cel ten uda się zrealizować dzięki optymalizacji fabryk komórkowych oraz procesów wstępnych, a także łączeniu modułów przetwórczych.

Cel

The overall objective of BioCatPolymers is to demonstrate a sustainable and efficient technological route to convert low quality residual biomass to high added-value biopolymers. The technology is based on an integrated hybrid bio-thermochemical process combining the best features of both. The biological step consists of the efficient conversion of biomass-derived sugars to mevalonolactone (MVL). MVL can be then converted to bio-monomers via highly selective chemocatalytic processes. BioCatPolymers is specifically aiming at the efficient and economic production of isoprene and 3-methyl 1,5-pentanediol (3MPD), two momoners with very large markets that can be further processed in the existing infrastructure for fossil-based polymers for the production of elastomers and polyurethanes, respectively.
This ambitious target will be attained by optimizing and demonstrating the entire value chain on 0.5 ton of biomass/day scale, starting from the pretreatment of lignocellulosic biomass to hydrolysis and biological fermentation to MVL, separation of MVL from fermentation broth, selective catalytic conversion to the targeted monomer and finally purification to polymer grade quality. The novel approach we propose in this project surpasses the impediments of traditional solely bio-based approaches. It aims at producing bio-isoprene at 50% cost reduction and 3MPD at 70% cost reduction compared to average market prices, by optimizing the platform cell factories and all downstream processes and integrating the process modules, thereby increasing the competitiveness of biological processes in terms of economics.
The BioCatPolymers consortium consists of highly qualified and experienced researchers with complementary expertise. Trans-disciplinary considerations are strongly involved in the project. The strong industrial leadership-driven innovation potential is reflected through the fact that the large majority of the partners are from industry.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-BIO-2017

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
Wkład UE netto
€ 1 316 250,00
Adres
CHARILAOU THERMI ROAD 6 KM
57001 Thermi Thessaloniki
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 316 250,00

Uczestnicy (9)